درخواست ویزای بشردوستانه سوئیس

اطلاعات در مورد ویزای بشردوستانه

دوستان گرامی طی چند روز گذشته صفحه زندگی من در سوئیس صدها پیام در مورد چگونگی درخواست ویزای بشردوستانه و الحاق خانواده دریافت کرده است. در مورد شرایط و چگونگی دریافت این ویزا از سازمان صلیب سرخ اطلاعاتی دریافت کردیم که از این قرار است:

در حال حاضر، دولت فدرال سوئیس هیچ دستورالعملی برای پذیرش پناهجویان از افغانستان به سوئیس ندارد، مگراینکه کارمندان دفتر همکاری و انکشاف سوئیس در کابل باشند. سوئیس درخواست احزاب چپ برای پذیرش ۱۰ هزار پناهجو از افغانستان را رد کرده است.

هواپیمای حامل گروه ۱۴۱ نفری کارمندان دفتر همکاری و انکشاف سوئیس به همراه فامیل شان از تاشکند پرواز و امروز ساعت یک بامداد در زوریخ به زمین نشست.

شرایط درخواست ویزای بشردوستانه تغییر نکرده است و معیارهای صدور این نوع ویزا بسیار محدود هست.

افرادی که هیچ ارتباط اجتماعی با سوئیس ندارند شانس کمتری برای دریافت چنین ویزایی دارند. ویزای بشردوستانه می تواند بر اساس قانون مقررات مربوط به ورود و صدور ویزا به صورت جداگانه و فردی طبق ماده ۴ پاراگراف ۲ صادر شود، البته به شرطی که زندگی شخص در خطر بوده، به طور جدی و مستقیم مورد تهدید قرار گرفته باشد و مدارکی برای ثبوت داشته باشد.

برای درخواست ویزای بشردوستانه باید با نمایندگی دولت فدرال سوئیس تماس گرفته شود. سوئیس در افغانستان سفارت ندارد و برای درخواست رسمی باید به ایران، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان سفر کنید. سازمان صلیب سرخ نمی تواند به شما برای خروج از افغانستان کمک کند. اگر می توانید به یکی از سفارتخانه های سوئیس مراجعه کنید، قبل از سفر اطلاعات مفید در مورد درخواست ویزای بشردوستانه را به زبان های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی در لینک زیر را مطالعه کنید:

https://www.redcross.ch/…/humanitaere-visa-informationen

اگر فامیل شما که در خطر هستند نمی توانند به سفارت های سوئیس در کشورهای همسایه افغانستان مراجعه کنند، شما می توانید به صورت غیر رسمی ازدبیرخانه مهاجرت (SEM) در برن درخواست ویزای بشردوستانه کنید. این درخواست غیررسمی برای مشخص کردن آن است که آیا فامیل شما برای دریافت ویزای بشر دوستانه شانسی خواهد داشت یا خیر.

اگر پاسخ اداره مهاجرت مثبت باشد، باید فامیل تان به یکی از سفارت های کشورهای همسایه افغانستان مراجعه کند تا درخواست ویزا به طور رسمی مورد بررسی قرار گیرد.

اگر جواب اداره مهاجرت منفی باشد، امکان درخواست تجدیدنظر وجود ندارد.

قبل از ارسال درخواست به اداره مهاجرت می توانید متن تان را برای تصحیح به سازمان صلیب سرخ ارسال کنید.

mig@redcross.ch

———————

نکته های مهم:

– درخواست الحاق یا پیوند خانواده با درخواست ویزای بشردوستانه کاملا متفاوت است

– برای الحاق خانواده فقط فامیل درجه اول شخص، همسر و فرزندان شامل می شوند

– الحاق خانواده برای افرادی که دارای مدرک اف هستند، سه سال بعد از دریافت مدرک اف و شرایطی چون استقلال مالی و داشتن فضای کافی در آپارتمان ممکن خواهد بود

– داشتن مدرک ب پناهندگی (به اصطلاح سیاسی) دلیل بر آن نیست که بتوانید از طریق الحاق خانواده تمام اعضای خانواده اعم از پدر و مادر را به سوئیس بیاورید

– افرادی که مدرک نوع ب پناهندگی دریافت کرده، قبل از ورود به سوئیس ازدواج کرده اند می توانند برای الحاق خانواده همسر و فرزندانشان اقدام کنند

– پدر و مادر، خواهر و بردار شامل برنامه الحاق خانواده نمی شود. اگر جانشان در خطر است و دلایل و شواهد خوبی از خطر جانشان در دست دارند، می توانند برای ویزای بشردوستانه سوئیس اقدام کنند. اقدام برای ویزای بشردوستانه ضمانتی برای آوردن فامیل شما به سوئیس نیست

– اگر می خواهید برای فامیل تان درخواست ویزای بشردوستانه کنید و اگر به زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی تسلط ندارید و صلیب سرخ به دلیل دریافت درخواستی های زیاد نمی تواند به شما کمک کند، از دوستان سوئیسی تان کمک بخواهید

– درخواست برای ویزای بشردوستانه کاملا رایگان است

– صلیب سرخ در قسمت گرفتن وقت ملاقات با سفارت های سوئیس نمی تواند کمک تان کند

– مشاوران و کارمندان صلیب سرخ تاثیری بر تصمیم اداره مهاجرت در قسمت صدور ویزا ندارند

– سعی کنید برای کسانی درخواست بفرستید که دلایل پناهندگی برای اثبات تهدید جانشان در افغانستان دارند

– از شامل ساختن کسانی که قبلا در پاکستان و ایران زندگی می کردند در این پروسه خودداری کنید

Photo by mana5280 on Unsplash