شورای بزرگ کانتون آرگاو مخالف اعطای بورسیه به پناهندگان

نابرابری در اعطای کمک هزینه تحصیلی به دارندگان مدرک اقامت موقت

حزب سوسیال دموکرات در شورای بزرگ کانتون آرگاو خواستار اعطای بورسیه تحصیلی به خارجیان دارای مدرک نوع F شد و پیشنهادی را در این رابطه به شورای بزرگ کانتون آرگاو ارائه کرد. این شورا اما پیشنهاد کمک هزینه تحصیلی برای دارندگان مدرک اف را رد می کند.

مارکوس لانگ از حزب سبز لیبرال و از مخالفان این پیشنهاد می گوید: افرادی که به طور موقت پذیرفته شده اند، به این معنیست که آنها در حقیقت پناهندگی دریافت نکرده اند و باید از سوئیس اخراج می شدند ، اما به دلایل مختلف در سوئیس ماندند. با دریافت کمک هزینه تحصیلی، امید به ادغام برای آنها در جامعه بالا میرود و ما نمی خواهیم چنین انگیزه غلطی به این گروه از پناهندگان داده شود.
حزب سوسیال دموکرات با ارائه این پیشنهاد از حمایت کامل سبزها برخوردار بود. ارائه دهندگان این پیشنهاد از اینکه شورای بزرگ کانتون آرگاو پناهندگان اوکراینی را مستحق دریافت بورسیه می دانند، مخالفتی ندارند، اما تصمیم اکثریت اعضای شورا بر عدم اعطای بورسیه به دارندگان مدرک F را ناعادلانه می خوانند.

موافقان این پشنهاد را راه حل عملی به کمبود نیروی کار ماهر می دانستند. چنین طرحی میتوانست برای این گروه از پناهندگان منجر به کاهش دریافت کمک هزینه اجتماعی شود، زیرا افراد آموزش دیده و فنی دیگر نیازی به کمک هزینه اجتماعی خواهند داشت.

ترز دیتیکر از موافقان این پیشنهاد می گوید: بسیاری از این افراد پتانسیل کار در سوئیس را دارند. اما عدم به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی کشورشان در سوئیس اغلب آنها را مجبور به کار‌آموزی یا ادامه تحصیل می کند و این نیاز به دریافت کمک هزینه تحصیلی دارد. در غیر این صورت، متخصصان خوب آموزش دیده مجبورند به کارهایی دیگر مثل کار در آشپزخانه و کارهای ساختمانی که مرتبط به رشته تحصیلی شان نیست، تن دهند و در موقعیتی نامطلوب قرار بگیرند.

الکس هورزلر، مدیر بخش تحصیلات گفت: آرگاو در مورد اعطای بورسیه ها مطابق قوانین دولت فدرال عمل خواهد کرد. بر این اساس پذیرفته شدگان موقت مشمول کمک هزینه تحصیلی نمی شوند. با این وجود، تمام فرصت های حرفه ای و آموزشی دیگر برای آنها باز است.

شورای بزرگ کانتون آرگاو در نهایت با ۸۲ رای مخالف در برابر ۴۸ رای موافق این پیشنهاد را رد کرد.

Photo: Aargau Kanton Website