در دسامبر ۲۰۲۱ ماریو گاتیکر با سابقه دراز مدت در دولت فدرال از سمت خود به عنوان رئیس دبیرخانه امور مهاجرت کنار رفت.

رئیس دبیرخانه مهاجرت سوئیس بازنشسته شد!

آقای گاتیکر در سال ۲۰۰۱ دبیر ارشد کمیسیون خارجی فدرال شد. در ۲۰۰۳ به عنوان معاون مدیر و رئیس بخش ادغام شهروندی کار می کرد. او به علاوه تا سال ۲۰۱۵ در سازمان های خیریه ایفای وظیفه کرد و ریاست حقوقی سازمان کاریتاس را نیز به عهده داشت.

در دسامبر ۲۰۲۱ ماریو گاتیکر با سابقه دراز مدت در دولت فدرال از سمت خود به عنوان رئیس دبیرخانه امور مهاجرت کنار رفت.

آقای گاتیکر در سال ۲۰۰۱ دبیر ارشد کمیسیون خارجی فدرال شد. در ۲۰۰۳ به عنوان معاون مدیر و رئیس بخش ادغام شهروندی کار می کرد. او به علاوه تا سال ۲۰۱۵ در سازمان های خیریه ایفای وظیفه کرد و ریاست حقوقی سازمان کاریتاس را نیز به عهده داشت.

گاتیکر ۶۵ ساله از سال ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۲۱ به عنوان رئیس دبیرخانه امور مهاجرت سوئیس (SEM) فعالیت کرد. او مقامش را به کریستینه شرانر بورگنر واگذار کرد. کریستینه شرانر بورگنر دیپلمات خبره در جریان بحران مهاجران در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ سفیر سوئیس در آلمان بود. او به عنوان سفیر در تایلند و به عنوان بخشی از کار فرستاده ویژه سازمان ملل به مسائل مهاجرت پرداخته است و همچنین در اداره امور خارجه فدرال در برن پایتخت نیز فعالیت داشته است.

خانم شرانر بورگنر به عنوان رئیس جدید دبیرخانه امور مهاجرت سوئیس (SEM) کارش را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد.

او مسئول تقریباً ۱۰۰۰ کارمند در دبیرخانه امور مهاجرت خواهد بود و به زودی با مسائل مهاجرت و پناهندگی در سوئیس که یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سوئیس هست، دست و پنجه نرم خواهد کرد.

ماریو گایتر پس از تحولات در افغانستان با صراحت پذیرش ۱۰ هزار پناهجوی افغانستانی را رد و در عوض به کمک مالی در داخل افغانستان تاکید کرد.

آیا از کارکردهای رئیس اسبق دبیرخانه مهاجرت سوئیس راضی هستید؟