آنیا کلوگ کمسیار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سوئیس

هیچ کشوری در قبال پناهندگان به اندازه سوئیس سختگیر نیست

بعد از ماه ها انتظار طرح ممنوعیت سفر به مرحله پایانی خود میرسد. این نتیجه در حالی گرفته خواهد شد که هردو مجلس پارلمان موافق "ممنوعیت سفر" برای پناهندگان پذیرفته شده موقت هستند.

بعد از ماه ها انتظار طرح ممنوعیت سفر به مرحله پایانی خود میرسد. این نتیجه در حالی گرفته خواهد شد که هردو مجلس پارلمان موافق “ممنوعیت سفر” برای پناهندگان پذیرفته شده موقت هستند. در اخرین جلسه ای که دیروز دوشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۱ در پارلمان برگزار شد، اکثریت اعضای مجلس شورای ملی نیز به طرح ممنوعیت سفر برای پذیرفته شدگان موقت پیوستند. دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سوئیس در بیانیه ای از تصمیم شورای ملی به شدت انتقاد کرده و می نویسد: ممنوعیت سفر در مورد وضعیت دشوار خانواده هایی که ناخواسته به دلایل جنگ و فرار از خطر جان در کشورهای مختلف شینگن پناهنده شده اند عادلانه نیست. قوانین جدید وضعیت حقوقی پناهندگان موقت را بدتر می کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، از دبیرخانه مهاجرت (SEM) درخواست می کند تا به پناهندگان اجازه دهد در موارد فوری بشردوستانه به خارج از کشور سفر کنند. آنیا کلوگ، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سوئیس و لیختن اشتاین ، می‌گوید که “بسیار ناامیدکننده” است که مجلس شورای ملی دیگر نمی‌خواهد چیزی در مورد استثناها بداند. خانم کلوگ در مورد اصلاحیه قانون می گوید: “ما صریحاً نسبت به تشدید قانون (سفر) هشدار می دهیم.” به گفته وی، اکثر کشورهای اروپایی ممنوعیت سفر به کشور مبدا را برای پناهندگان اعمال می کنند. اما اینکه سفر در منطقه شینگن نیز ممنوع شود در سوئیس یک استثنا مطلق است. کلوگ می گوید: “هیچ کشور دیگری به اندازه سوئیس سخت گیر نیست.” او همچنین می گوید: “دیدگاه ما این است که در واقع فقط سفر به کشور مبدا باید ممنوع شود. آنیا کلوگ می‌گوید ممنوعیت عمومی سفر، محدودیتی بر حق آزادی حرکت است و “نقض حقوق بشر” محسوب میشود.” کورینا گریدیگ عضو حزب سبز از تصمیم مجلس از ممنوعیت سفر انتقاد کرد و گفت: ۵۰۰۰۰ نفر نمی توانند با خانواده های خود ملاقات کنند، حتی در کشورهای همسایه سوئیس. شرایط اعطای اجازه سفر نیز بسیار مشکل است. او گفت که ملاقات با اعضای نزدیک خانواده تنها در صورت بیماری جدی یا مرگ یکی از اعضای خانواده امکان‌پذیر است. آدا مارا نماینده حزب سوسیال دموکرات به اعضای مجلس تاخت و گفت : “کاش کمی انسانیت هم شامل قانون میشد. به نظر می رسد در این مجلس انسانیت از بین رفته است.” منظور از “پذیرفته شدگان موقت” در این متن دارندگان آویسوایس اف به اصطلاح “اف اجتماعی” هست.