از اواسط سال ۲۰۲۱، تعداد زیادی از پناهجویان اهل افغانستان به طور غیرقانونی توسط قطار از اتریش از سمت شرق وارد سوئیس شده ان

ورود غیرقانونی پناهجویان افغانستانی از اتریش به سوئیس

از اواسط سال ۲۰۲۱، تعداد زیادی از پناهجویان اهل افغانستان به طور غیرقانونی توسط قطار از اتریش از سمت شرق وارد سوئیس شده اند. برای رسیدگی به مراحل پناهندگی، کانتون سنت گالن یک مرکز پناهندگی در منطقه Buchs، نزدیک به مرز اتریش افتتاح کرده است.

از اواسط سال ۲۰۲۱، تعداد زیادی از پناهجویان اهل افغانستان به طور غیرقانونی توسط قطار از اتریش از سمت شرق وارد سوئیس شده اند. برای رسیدگی به مراحل پناهندگی، کانتون سنت گالن یک مرکز پناهندگی در منطقه Buchs، نزدیک به مرز اتریش افتتاح کرده است.

پناهندگان هر روز صبح با قطار شبانه از شهر وین، پایتخت اتریش به ایستگاه قطار Buchs کانتون سنت گالن می رسند. در ماه های اخیر تا حدود ۳۰۰ پناهجوی افغانستانی در هفته از این مسیر وارد سوئیس می شدند. در نوامبر و دسامبر، بیش از ۱۰۰۰ پناهجو به طور غیرقانونی وارد Buchs SG شدند.

حدود ۸۰ درصد از متقاضیان خود را با کارت دوره پروسه پناهندگی اتریش معرفی می کنند. به گفته گمرک سوئیس، اکثر آنها بین ۵۰ تا ۲۵۰ یورو، یک تلفن همراه به همراه دارند. اغلب بدون چمدان سفر می کنند و مستقیماً از افغانستان نیامده‌اند، بلکه قبلاً برای مدتی در اتریش و یا در کشور دیگری در پروسه پناهندگی قرار داشتند. با این وجود، آنها به سفر ادامه می‌دهند و مقصد نهایی آنها معمولاً کشورهایی چون فرانسه یا انگلیس است.

وضعیت در ایستگاه قطار آرام است. پناهندگان با صبر و حوصله منتظر می مانند تا پروسه اداری انجام شود. سیمون بلس، مدیر عملیاتی پلیس کانتون سنت گالن میگوید:

با پناهجویان افغانستانی که به‌طور غیر قانونی وارد سوئیس میشوند مشکلی وجود ندارد، آنها افراد آرام و مودبی هستند. با پناهجویان از کشورهای دیگر، مانند مغرب شمال آفریقا، معمولا این پروسه جنجالی و پر سروصداست.

در مرکز پناهندگی که درBuchs SG از ابتدای ژانویه شروع به کار کرده است، مراحل اداری ظرف ۲۴ ساعت انجام می شود. از آنجایی که نمی توان افراد غیرقانونی را بازداشت کرد، اکثر آنها پس از مدت کوتاهی ناپدید می شوند. همه پناهندگان از افغانستان واجد شرایط حفاظت هستند و با توجه به وضعیت کشورشان، ورود غیر قانونی آنها به سوئیس جرم محسوب نخواهد شد.