شورای فدرال پس از مشورت با کانتون ها

اقدامات دولت فدرال، قانون 2G ، دورکاری و واکسن سوم

شورای فدرال پس از مشورت با کانتون ها امروز جمعه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ اقدامات جدید در جهت کنترل ویروس کرونا در کشور را اعلام کرد.

قوانین زیر از روز دوشنبه ۲۰ دسامبر در سراسر کشور اجرایی می شود و تا ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت:

– فضای داخلی رستوران ها، مراکز فرهنگی، ورزشی و تفریحی و همچنین برنامه هایی که در فضای داخلی برگزار می شوند فقط به روی کسانی که واکسینه شده اند و از بیماری کرونا بهبود یافته اند باز خواهد بود. (اصطلاح 2G) به علاوه استفاده از ماسک و صرف غذا در حالت نشسته الزامی میباشد.

– در مکان هایی که امکان استفاده از ماسک وجود نداشته باشد، مانند تمرینات موسیقی بادی، یا در جایی که صرف غذا در حالت نشسته ممکن نباشد، مانند دیسکوتک ها و بارها، فقط افراد واکسینه شده و بهبود یافته مجاز به ورود خواهند بود که تست منفی کرونا ارائه دهند. (اصطلاح 2G +). افرادی که از مدت زمان واکسن دومشان ۴ ماه نگذشته باشد، از این شرط معاف هستند.

– واکسن سوم می توانند چهار ماه پس از دریافت واکسن دوم انجام شود.

– دورکاری یا کار از خانه برای مشاغلی که ممکن باشد، اجباری اعلام شد. در صورتیکه دورکاری ممکن نباشد، همچنان در اتاق هایی که بیش از یک نفر در آن کار می کنند، استفاده از ماسک الزامی می باشد.

– ملاقات های خصوصی به ۱۰ نفر محدود می شود، اگر یکی از افراد حاضر در جمع (بالای ۱۶ سال) واکسینه نشده یا بهبود نیافته باشد.

کودکان هم شامل این ده نفر می شود. اگر تمام اعضای بالای ۱۶ سال واکسینه شده یا بهبود یافته باشند تعداد افراد ملاقات کننده حداکثر به ۳۰ نفر محدود میشود. و در فضای بیرونی حداکثر تا ۵۰ نفر.

– استفاده از ماسک در مدارس از سطح متوسطه دوم اجباری است.

– تست های نوع پی سی آر از طریق بزاق دهان و تست سریع آنتی ژن از فردا شنبه رایگان خواهد بود.

– قبلا افرادی که به سوئیس سفر می کردند و یا شهروندانی که به سوئیس باز میگشتند باید دو تست کرونا ارائه می دادند. شورای فدرال امروز در این قسمت سهولت ایجاد کرد. بدین ترتیب از روز دوشنبه ۲۰ دسامبر افرادی که واکسینه شدند و یا بهبود یافته اند فقط باید یکبار تست منفی کرونا قبل از ورود ارائه دهند. (تست منفی پی سی آر که از ۷۲ ساعت قبل از ورود یا تست سریع آنتی ژن که ۲۴ ساعت قبل از ورود انجام شده باشد.) افرادیکه که واکسینه نشدند یا بهبود نیافته اند باید همچنان دو تست منفی کرونا ارائه کنند. در ابتدا قبل از ورود و دومین بار در بین روز چهارم و هفتم اقامتش در سوئیس.