اتحادیه بین المللی دوچرخه سواران UCI به تعداد ۱۶۵ ورزشکار را یاری کرد تا از افغانستان خارج شوند.

رسوایی در لیست دوچرخه سواران پذیرفته شده در سوئیس

در گزارشی که تلویزیون SRF سوئیس آن را تهیه کرده است، خانم سمیرا زینگارو موضوع پذیرش دوچرخه سواران پذیرفته شده را مورد بررسی قرار داده

در گزارشی که تلویزیون SRF سوئیس آن را تهیه کرده است، خانم سمیرا زینگارو موضوع پذیرش دوچرخه سواران پذیرفته شده را مورد بررسی قرار داده و تحقیقاتش را به صورت گزارش تصویری در این تلویزیون به نشر رساند.

اتحادیه بین المللی دوچرخه سواران UCI به تعداد ۱۶۵ ورزشکار را یاری کرد تا از افغانستان خارج شوند. از این میان ۳۸ دوچرخه سوار از سوی دولت سوئیس ویزای بشر دوستانه دریافت کردند و به تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۱ وارد سوئیس شدند. خبر نجات ورزشکاران افغانستان از چنگال طالبان در رسانه های جهان بازتاب چشمگیری داشت.

رئیس اتحادیه بین المللی دوچرخه سواران، آقای دوید لاپارتینت در این گزارش می گوید، ما یک هواپیما به افغانستان فرستادیم و همه توانستند سوار هواپیما شوند. مشکل این بود که کنترلی وجود نداشت. هیچ کسی در قسمت امنیت پرواز همکاری نکرد. همه به پاسپورت نیاز داشتند، اما همه پاسپورت به همراه نداشتند.

در تحقیقات تلویزیون اس آر اف سوئیس آمده است که اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری تصمیم گرفتند که کدام ورزشکاران باید از افغانستان تخلیه شوند. البته با هماهنگی با فدراسیون دوچرخه سواری افغانستان. در این گزارش آمده است که لیست افراد تخلیه بحث برانگیز هست. افراد زیادی به تلویزیون اس آر اف گزارش داده اند که “فضلی احمد فضلی” رئیس فدراسیون دوچرخه سواری افغانستان، بیشتر خانواده و افراد و دوستان نزدیک به خودش را به جای ورزشکارانی که در خطر بوده اند در لیست تخلیه از افغانستان قرار داده است. این اتهامات در سر خط خبرها ظاهر شده است و گفته شده هر فردی عملکردهای فضلی را مورد انتقاد قرار دهد از سوی وی تحت فشار و تهدید قرار خواهد گرفت.

خانم زینگارو محقق این گزارش تصمیم میگیرد تا با دوچرخه سوارانی که وارد سوئیس شده اند دیدار کند، اما اکثرا در رابطه به این موضوع سکوت اختیار می کنند.

تعدادی از دوچرخه سواران در جواب خانم زینگارو می نویسند: “خوشحال میشوم با شما صحبت کنم اما برایم مشکل هست.” دیگری می گوید: “من نمی توانم چیزی بگویم.” دوچرخه سوارانی که در لیست شامل نشدند می گویند: “باید از اتحادیه بین اللملی دوچرخه سواری خواستار شفافیت شد، به این دلیل که اکثر کسانی که به نام دوچرخه سوار وارد سوئیس شدند، نمی توانند حتی دوچرخه سواری کنند.”

با وجود تماس های مکرر برای صحبت مستقیم با فضلی احمد فضلی، او حاضر به صحبت و پاسخ به سوال های تلویزیون SRF نشد.