یک گام موفقیت برای پناهندگان اهل افغانستان در کشور سوئیس

یک گام به سوی موفقیت یا بازگشت به نقطه صفر؟

در این خبرنامه که در وبسایت این سازمان به نشر رسیده است آمده است که پناهندگان افغانستانی از اکنون حداقل اقامت موقت نوع اف دریافت خواهند کرد. این سازمان تصمیم اداره مهاجرت را نوعی "دستاورد و موفقیت" عنوان می کند

سازمان حمایت از پناهجویان Migrant-Solidarity-Network در خبرنامه ای از یک گام موفقیت برای پناهندگان اهل افغانستان در کشور سوئیس خبر داد.

در این خبرنامه که در وبسایت این سازمان به نشر رسیده است آمده است که پناهندگان افغانستانی از اکنون حداقل اقامت موقت نوع اف دریافت خواهند کرد. این سازمان تصمیم اداره مهاجرت را نوعی “دستاورد و موفقیت” عنوان می کند و همچنین می نویسد دبیرخانه اداره مهاجرت سوئیس بالاخره به حداقل تقاضای این سازمان لبیک گفته و پذیرفته است که از پناهجویان افغانستانی که درسوئیس درخواست پناهندگی می دهند حفاظت خواهد کرد.

به نقل از این سازمان از تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲، قوانین جدیدی در سوئیس برای پناهجویان افغانستانی اعمال شده است:

پناهجویان تازه‌وارد افغانستانی حالا حداقل مدرک اقامت موقت نوع اف را دریافت خواهند کرد. پناهجویان افغانستانی که درخواست پناهندگی شان رد شده و در حال حاضر با دریافت کمک های اضطراری در انزوا قرار دارند، باید برای بدست آوردن مدرک موقت نوع اف یکبار دیگر تقاضای پناهندگی کنند، در غیر این صورت همچنان در سیستم کمک های اضطراری باقی خواهند ماند و وضعیت شان بهبود نخواهد یافت. متأسفانه اداره مهاجرت سوئیس راه حل ساده و سریعی ارائه نمی دهد. علاوه بر این، اداره مهاجرت پناهجویانی را که محکومیت طولانی مدت در زندان ها گذرانده‌اند از این شانس محروم می‌کند. پس از گذراندن دوران حبس، آنها هیچ گونه دسترسی به مدرک موقت نوع „F“ نخواهند داشت و همچنان در انزوا باقی مانده و با دریافت کمک های اضطراری نا چیز به زندگی در سوئیس ادامه خواهند داد.

آیا این قانون در روند عمومی و عادی سازی اعطای مدرک نوع اف به پناهجویان افغانستان در شرایطی که افغانستان بدترین دوره خود را تحت حاکمیت طالبان به سر می بردِ، کمک نمی کند؟