لغو محدودیت های بیشتر تا پایان ماه ژوئن

لغو محدودیت های بیشتر از تاریخ ۲۶ ژوئن

شورای رهبری فدرال سوئیس امروز موارد پیشنهادی روز ۱۱ ژوئن را تصویب کرده و از روز شنبه ۲۶ ژوئن به اجرا می گذارد. خلاصه محدودیت های لغو شده از این قرار میباشد:

– پارک های آبی، دیسکوتکها و سالن های رقص بازگشایی می شوند.

– دورکاری توصیه میشود اما دیگر اجباری نخواهد بود.

ارائه گواهی کرونا در دیسکوتک ها و رویدادهای بزرگ اجباری می باشد، اما در رویدادهای کوچکتر مثل رویداد های ورزشی، فرهنگی، تفریحی و رستوران ها داوطلبانه می باشد.

– برگزاری مراسم ها با شرط ارائه گواهی کرونا بدون محدودیت می باشد. بدون گواهی کرونا با الزام به نشستن حداکثر ۱۰۰۰ نفر، بدون الزام به نشستن در فضای بیرونی ۵۰۰ نفر و در فضای داخلی ۲۵۰ نفر.

– الزام به استفاده از ماسک در فضای بیرونی لغو میشود. در مدارس متوسطه و حرفه ای الزامی نخواهد بود (کانتون ها در این مورد تصمیم می گیرند)، در محل کار نیز اجباری نخواهد بود (کارفرمایان تصمیم می گیرند).

– در فضای باز رستوران ها محدودیتی وجود نخواهد داشت. تعداد افراد در فضای داخلی رستوران نیز محدودیتی ندارد، اما فقط اطلاعات تماس یک نفر از گروه ثبت می شود.

– فعالیت های ورزشی و فرهنگی در فضای باز بدون محدودیت میباشد، در فضای داخلی اطلاعات تماس شخص ثبت خواهد شد، اجرای گروه های کر آواز خوانی همچنین در فضای داخلی مجاز خواهد بود.

– کسانی که از حوزه شینگن وارد سوئیس میشوند ملزم به ماندن در قرنطینه نخواهند بود.

– استفاده از ماسک در فضای داخلی رستوران ها، فروشگاه ها، وسایل حمل و نقل عمومی و رویدادها همچنان الزامی می باشد.

– ملاقات های خصوصی در منزل همچنان حداکثر ۳۰ نفر و در فضای باز ۵۰ نفر مجاز خواهد بود.