افغانستانی ها در صدر آمار پناهندگی

افغانستانی ها دارای بالاترین آمار درخواست پناهندگی در سوئیس

به گزارش خبرگزاری Die Weltwoche سوئیس به عنوان کشور مقصد برای پناهجویان روز به روز محبوب تر می شود. در ماه نوامبر، ۳۵۶۸ درخواست پناهندگی در سوئیس ثبت شد. به گفته دبیرخانه مهاجرت (SEM) این تعداد ۳۶۰ نفر بیشتر از ماه قبل است.

به گفته این رسانه، در مقایسه با نوامبر سال گذشته، درخواست های پناهندگی – از سال ۲۰۰۷ – به معنای واقعی کلمه در حال افزایش است. بیشتر درخواست ها از سوی پناهجویان از کشورهای مبدأ افغانستان و ترکیه ارائه شده است. در ماه نوامبر، ۲۴۹۳ نفر که از اوکراین به سوئیس پناه آوردند نیز مدرک حفاظتی نوع S دریافت کردند.

بر اساس گزارش دبیرخانه مهاجرت سوئیس ۳۵۶۸ درخواست پناهندگی از پناهجویان کشور زیر میباشد: افغانستان با ۱۲۶۶ درخواست (۱۱۲ درخواست بیشتر از اکتبر) پیشتاز است، پس از آن ترکیه با ۶۸۵ درخواست (افزایش ۴۱ درخواست) و بروندی با ۳۵۹ درخواست (۴۴ درخواست بیشتر از ماه قبل)، اریتره با ۱۶۷ درخواست (۱۶ درخواست بیشتر) و سوریه با ۱۵۸ درخواست (۳۷ درخواست بیشتر از ماه اکتبر).

این رسانه سوئیسی مینویسد، پناهجویان شانس خوبی برای اقامت در سوئیس دارند. دبیرخانه مهاجرت ۱۸۲۲ درخواست های پناهندگی را در نوامبر مورد بررسی قرار داده است. به ۳۵۲ نفر پناهندگی داده شد و ۴۷۹ نفر به طور موقت پذیرفته شدند. تقریبا نیمی از تعداد کل درخواست ها می توانند به طور دائم در سوئیس ماندگار شوند. باقی با تصمیمات عدم پذیرش رو به رو میشوند که اکثریت به اتفاق آن افرادی هستند که قبلا برای پذیرش (دوبلین) در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده اند.

Photo: Die Weltwoche