مشارکت سوئیس برای آینده افغانستان

اداره امور خارجه سوئیس (EDA) هفته گذشته در خبرنامه ای که در وبسایت این اداره منتشر شد از همکاری و مشارکت سوئیس با ایالات متحده امریکا به منظور انتقال دارایی های بانک مرکزی افغانستان به سوئیس خبر داد.

در این خبرنامه آمده است که در اوایل ماه سپتامبر ۲۰۲۲ بنیادی به نام “صندوق مردم افغانستان” با حمایت ایالات متحده امریکا و سوئیس در ژنو تاسیس شد. هدف از ایجاد این بنیاد حفاظت از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان عنوان شده که در حال حاضر در امریکا بلوکه شده است.

وجه بالغ بر ۳،۵ میلیارد دلار توسط این بنیاد برای ارتقای ثبات اقتصادی مثل تامین بدهی های سازمان های بین المللی یا تامین مالی واردات برق به افغانستان هزینه خواهد شد. این بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان است که در پی سقوط دولت افغانستان در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ در ایالات متحده مسدود شد. هیئت امنای این صندوق که سوئیس هم در راس آن قرار دارد، در مورد استفاده مشخص از این وجه تصمیم می گیرد و تضمین خواهند کرد که استفاده از آن در راستای منافع مردم افغانستان باشد، تحریم ها رعایت شود و این پول در اختیار طالبان قرار نمی گیرد.

سوئیس به عنوان یک واسطه بی طرف و معتبر، چارچوب حقوقی و سیاسی مناسب را در اختیار این بنیاد قرار خواهد داد. به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره بنیاد، دولت سوئیس، به نمایندگی از اداره امور خارجه فدرال، فعالیت های بنیاد را از نزدیک دنبال خواهد کرد و با تخصصی که دارد بنیاد را در امور مالی و توسعه پشتیبانی خواهد کرد. حمایت و مشارکت سوئیس در این بنیاد، تکمیل کننده مشارکت بشردوستانه طولانی مدتش در افغانستان و ارتقا دهنده ثبات اقتصادی گسترده و در نتیجه چشم انداز میان مدت و بلند مدت برای مردم افغانستان در آینده خواهد بود.

هیئت بنیاد در حال حاضر متشکل از دو اقتصاددان با صلاحیت عالی افغانستانی با تجربه مربوط به سیاست های بزرگ اقتصادی و ارزی، یک نماینده از ایالات متحده و یک نماینده از دولت فدرال سوئیس است.

بنیاد صندوق برای مردم افغانستان باید در بانک تسویه بین المللی حساب بانکی افتتاح کند. بانک تسویه حساب های بین المللی یک سازمان مالی بین‌المللی مستقر در شهر بازل است که خدمات مالی از جمله خدمات بانکی به بانک‌های مرکزی، مقامات ارزی و موسسات مالی بین‌المللی ارائه می‌کند. این بانک در مدیریت بنیاد دخالتی نخواهد داشت.

هدف درازمدت این بنیاد انتقال وجه مصرف نشده به بانک مرکزی افغانستان است. با این حال، این تنها در صورتی خواهد بود که بانک مرکزی بتواند به طور قابل اعتماد و واضح نشان دهد که از تأثیرات سیاسی به دور است و بتواند اطمینان دهد که کنترل های مناسبی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کرده است.

Photo by Mohammad Husaini on Unsplash