پناهندگی به زنان افغانستانی در سوئیس

اعطای پناهندگی به زنان افغانستانی

کشورهایی چون دانمارک، فنلاند و سوئد اولین کشورهایی بودند که اعلام کردند به زنان افغانستانی به دلیل جنسیت پناهندگی اعطا خواهند کرد. در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۲۳ سازمان کمک به پناهندگان SFH در پیامی کوتاه در وبسایت خود منتشر کرد، دبیرخانه مهاجرت سوئیس SEM نیز روند پناهندگی خودش را در قبال زنان و دختران افغانستانی تغییر داده است. در متن کوتاه این سازمان آمده است:

از زمانی که طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفتند، وضعیت زنان و دختران در افغانستان به طور مداوم در بسیاری از زمینه‌های زندگی در حال وخیم شدن است. محدودیت‌ها و رفتارهای تحمیلی متعدد تأثیرات جدی بر حقوق انسانی آنها گذاشته و حقوق اساسی آنها را به شدت محدود کرده است. به همین منظور، پناهجویان خانم از افغانستان را می توان هم قربانی قوانین تبعیض آمیز (متعلق به یک گروه اجتماعی خاص) و هم آزار و شکنجه با انگیزه مذهبی در نظر گرفت و به آنها پناهندگی اعطا کرد – مشروط بر اینکه انگیزه دیگری برای آزار و شکنجه وجود نداشته باشد. دبیرخانه مهاجرت به بررسی درخواست های پناهندگی به صورت فردی ادامه خواهد داد.

این خبر تا هنوز در وبسایت دبیرخانه مهاجرت و یا خبرگزاری های سوئیسی به نشر نرسیده است.

Photo: Foto von Wanman uthmaniyyah auf Unsplash