پناهندگی به زنان دارای مدرک موقت اف

زنان افغانستانی چگونه برای ب درخواست ارسال کنند؟

از زمانی که طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفتند، وضعیت زنان و دختران در افغانستان به طور مداوم در بسیاری از زمینه‌های زندگی در حال وخیم شدن است. به همین منظور دبیرخانه مهاجرت سوئیس در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۲۳ روند پناهندگی خودش را در قبال زنان و دختران افغانستانی تغییر داده است.

محدودیت‌ها و رفتارهای تحمیلی متعدد تأثیرات جدی بر حقوق انسانی زنان افغانستانی گذاشته و حقوق اساسی آنها را به شدت محدود کرده است. پس از گفتگو با دفتر مشاوره دهی پناهندگان در برن، این دفتر به این باور است که حال پناهجویان خانم اهل افغانستان که در سوئیس سکونت دارند و دارای مدرک موقت اف هستند، می توانند طبق تغییری که در حاکمیت کشور مبداشان به وجود آمده، از دبیرخانه مهاجرت سوئیس درخواست تجدید نظر کنند.

قبل از اینکه درخواست را ارسال کنید در نظر داشته باشید که در صورت دریافت جواب منفی، مبلغ ۶۰۰ فرانک هزینه پروسه درخواستتان را باید خودتان بپردازید. تنها ارسال درخواست ضمانتی بر دریافت صد در صدی جواب مثبت نیست.


از این رو طبق اطلاعاتی که دفتر مشاوره دهی پناهندگان در برن به سلام سوئیس ارسال کردند، دبیرخانه مهاجرت در برن برای زنان افغانستانی مدارک موقت F را به نوع B تغییر می دهد، در صورتیکه:

 • خانم و اهل افغانستان باشید
 • پرونده پناهندگی در دادگاه اداری فدرال در جریان نداشته باشند
 • در کشور سوئیس جرمی مرتکب نشده باشید
 • پناهندگی دیگر کشورهای اروپایی را نداشته باشید (برای افرادی که پناهندگی یونان را داشته اند،‌ توصیه نمیشود)

  راهنمای ارسال درخواست برای تغییر مدرک موقت F به B
 • نام، نام خانوادگی، آدرس، تاریخ تولد و شماره N (روی مدرک نوع اف چک کنید) خود را در متن درخواستی که در زیر این مطلب در اختیارتان گذاشته شده، بنویسید.
 • نام و نام خانوادگی کودکان زیر ۱۸ سال خود را نیز در درخواستی بنویسید تا آنها هم شامل دریافت ب گردند.
 • اگر می خواهید همسر (شوهر شما) شما نیز مدرک نوع ب دریافت کند، نام و نام خانوادگی ایشان را نیز در فرم درج کنید.
 • درخواستی را حتما امضا کنید. اگر همسر شما هم شامل این درخواست هست، همسرتان نیز باید انتهای درخواست امضا کند.
 • درخواستی را در پاکت نامه به دبیرخانه مهاجرت در برن ارسال کنید.

درخواستی برای خانم تنها

درخواستی برای خانم به همراه همسر و فرزندان

درخواستی خانم تنها به همراه فرزندان


 • اگر نامه برای مصاحبه دریافت کردید یا جواب منفی دریافت کردید برای مشاوره به وکلای رایگان در کانتونی که هستید مراجعه کنید. آدرس و اطلاعات تماس با وکلای رایگان در کانتون شما:
  لیست وکلای رایگان


  توجه داشته باشید، خانم هایی که در خارج از سوئیس زندگی می کنند (مثلا در افغانستان، ایران، پاکستان و ترکیه)، نمی توانند از طریق برای پناهندگی به سوئیس درخواست ارسال کنند. این بخش تنها برای خانم هایی هست که قبلا در سوئیس درخواستشان رد شده، مدرک موقت داشته باشند.
  در صورت رد درخواست شما،‌ شما باید هزینه درخواست و پروسه را خودتان بپردازید.
  لینک وبسایت وکلای پناهندگی برن و نحوه درخواست برای پناهندگی به زبان آلمانی:
  https://rechtsberatungsstelle.ch/mehrfachgesuch-afghanistan

  چگونگی پر کردن فرم درخواستی و ارسال آن را نیز می توانید از این ویدیو انجام دهید:

این پیام از سوی دفتر مشاوره دهی پناهندگی در برن در اختیار سلام سوئیس قرار داده شده است.
Herzlichen Dank an  Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not für Zustellung der Informationen und Gesuchvorlagen.

Photo by Hamed Rezaii