پناهندگان افغانستانی در سوئیس

رومن شولر وکیل پناهندگی: اکثر پناهندگان در سوئیس از افغانستان هستند

بر اساس گزارش دبیرخانه مهاجرت سوئیس، آمار درخواست پناهندگی به میزان قبل از همه گیر کرونا افزایش یافته است. اکثر پناهجویان تازه‌وارد در حال حاضر از کشور افغانستان هستند. رومن شولر وکیل پناهندگی در رابطه به پناهندگی پناهجویان افغانستانی در سوئیس با تلویزیون SRF مصاحبه ای انجام داده است:

بر اساس گزارش دبیرخانه مهاجرت سوئیس، آمار درخواست پناهندگی به میزان قبل از همه گیر کرونا افزایش یافته است. اکثر پناهجویان تازه‌وارد در حال حاضر از کشور افغانستان هستند. رومن شولر وکیل پناهندگی در رابطه به پناهندگی پناهجویان افغانستانی در سوئیس با تلویزیون SRF مصاحبه ای انجام داده است:

شانس پناهجویان افغانستان برای ماندن در سوئیس چگونه است؟

رومن شولر: شانس ماندن پناهجویان افغانستان در سوئیس خوب هست اما اکثر آنها به عنوان پناهنده شناخته نمی شوند و درخواست پناهندگی شان رد میشود. به دلیل اینکه اخراج آنها به کشور مبدا ممکن نیست، به طور موقت در سوئیس پذیرفته می شوند.

تحولات اخیر در افغانستان روی سیستم پناهندگی سوئیس در قبال پناهجویان افغانستان چه تاثیری گذاشته است؟

رومن شولر: بعد از تسلط طالبان در افغانستان، احتمال اینکه یک پناهجو افغانستانی در سوئیس پناهندگی دریافت کند یا به طور موقت پذیرفته شود افزایش یافته است.

به عنوان مثال، اگر شخصی در افغانستان به عنوان مترجم برای نیروهای امریکایی کار کرده باشد، اگر در افغانستان امنیت جانی نداشته باشد، در اینجا به عنوان پناهنده شناخته می شود. از زمانی که طالبان در تمام افغانستان قدرت را در دست گرفته اند، این افراد با خطر جانی رو به رو هستند.

آیا حال همه پناهجویان افغانستان در سوئیس به طور موقت پذیرفته خواهند شد؟

رومن شولر: به دلیل وضعیت امنیتی وخیم که از سالیان دراز در افغانستان وجود داشته، اکثر پناهجویان افغانستان حداقل توانسته اند به طور موقت در اینجا بمانند. قبل از ماه آگوست ۲۰۲۱ مثلا اگر یک جوان افغاننستانی اهل کابل درآنجا یک شبکه اجتماعی خانوادگی می داشت، حتی شانس پذیرش موقت در سوئیس را نیز نداشت و باید به افغانستان اخراج می شد.

آیا افرادی که به طور موقت پذیرفته شده اند باید روزی به افغانستان بازگردند؟

رومن شولر: اگر وضعیت در افغانستان در درازمدت بهبود یابد، آنها باید در اصل در نظر داشته باشند که روزی به وطن خود بازگردند. اما با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان نمی توان به زودی چنین انتظاری داشت.

پناهجویان افغانستانی در مورد دلایل پناهندگی شان به شما چه می گویند؟

دلایل پناهندگی آنها متنوع هستند: از مردان جوانی که به دلیل نواختن موسیقی غربی توسط طالبان هدف قرار گرفتند، تا زنانی که به دلیل جنسیت خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، تا افرادی که برای نیروهای خارجی یا دولت قبلی کار می کردند. به خصوص کارمندان موسسات خارجی و دولت قبلی اکنون در افغانستان به شدت در معرض خطر قرار دارند.

چه چیزی سوئیس را برای پناهجویان افغانستان جذاب کرده است؟

رومن شولر: من نمی دانم که آیا سوئیس واقعاً برای مردم افغانستان جذاب است یا خیر. اما آنچه مسلم است این است که یک اجتماع افغانستانی قبلا در سوئیس اقامت داشته است، به این معنی که پناهجویان افغانستانی سوئیس را به این دلیل انتخاب می کنند، زیرا اعضای فامیل شان در اینجا زندگی می کنند.