تصمیم دبیرخانه مهاجرت مبنی بر توقف اخراج

توقف اخراج اجباری به افغانستان

اداره مهاجرت سوئیس ساعاتی پیش در صفحه توئیتر خود از توقف اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی خبر داد.

در پست توئیتری آمده است:

“به دلیل تغییرات در وضعیت (امنیتی) کشور (افغانستان) اداره مهاجرت سوئیس بازگشت پناهجویان به افغانستان را تا اطلاع ثانوی متوقف می کند.

همچنین هیچ حکم اخراج تازه ای برای پناهجویان افغانستان صادر نخواهد شد. آمادگی بازگشت به افغانستان تنها در مورد افرادی که مرتکب جرم شده اند، ادامه خواهد یافت. “

در حال حاضر، سوئیس، آلمان و هلند اخراج پناهجویان رد شده را به افغانستان متوقف کرده اند.

این تصمیم در حالی از سوی دفتر مهاجرت گرفته شد که در دو روز گذشته صفحه زندگی من در سوئیس برای برگزاری تظاهرات بر ضد اخراج اجباری مقابل اداره مهاجرت سوئیس در برن تقاضای جواز گردهمایی کرده بود.