شروع ثبت درخواست برای پاسپورت سبز

کانتون های بازل-اشتات و سنت گالن در خصوص پاسپورت سبز

اداره مهاجرت کانتون بازل اشتات از طریق پیام کتبی و کانتون سنت گالن از طریق تماس تلفنی امروز ۲۹ آگوست به سلام سوئیس از آغاز رسمی ثبت درخواست برای دریافت پاسپورت سبز خارجی برای پناهندگان افغانستانی مقیم در این کانتون ها خبر داد.

درخواست کننده گان در کانتون بازل-اشتات می توانند به اداره مهاجرت این کانتون مراجعه کرده و درخواستشان را به ثبت برسانند. توجه داشته باشید که برای ثبت این درخواست ملزم به داشتن وقت ملاقات با این اداره هستید.

در کانتون سنت گالن درخواست کنندگان می توانند بدون وقت ملاقات قبلی بین ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ و از ۱۳ تا ۱۵:۳۰ به اداره مهاجرت کانتون سنت گالن مراجعه کنند و درخواست شان را ثبت کنند.

کانتون بازل-اشتات می نویسد، پس از ارائه تمام مدارک لازم، درخواست به دبیرخانه مهاجرت مرکزی در برن ارسال خواهد شد. دبیرخانه مهاجرت مرکزی در برن درخواست ها را مورد بررسی قرار می دهد و با بررسی فردی درخواست ها، تشخیص می‌دهد که به چه کسانی باید پاسپورت سبز خارجی اعطا گردد. این پاسپورت ها برای فرد خارجی به مدت ۳۶ ماه (سه سال) اعتبار خواهد داشت. برای افراد درخواست‌دهنده دارای کارت N و F پاسپورت فرد خارجی با اعتبار 10 ماهه برای سفر به خارج از کشور برای حداکثر 30 روز صادر خواهد شد، البته به شرط داشتن دلیل مهم برای سفر.

شرایط در کانتون بازل-اشتات و سنت گالن

  • پناهندگانی که دارای پاسپورت معتبر از کشور خود هستند، پاسپورت سبز خارجی دریافت نخواهند کرد.
  • پناهندگانی که کارت اقامتی نوع B و C دارند اما پاسپورت معتبر از کشور خود ندارد، می‌توانند درخواست صدور پاسپورت سبز خارجی را از طریق اداره مهاجرت کانتونی و از طریق پر کردن فرم جدید ارسال کنند.
  • برای افراد دارای کارت نوع F و N، همچنان باید از فرم درخواست مختص برای قبول شدگان موقت در اداره مهاجرت کانتونی استفاده کنند.
  • تاییدیه سفارت افغانستان که سفارت در حال حاضر امکان توزیع پاسپورت برای شهروندانش ندارد، دیگر نیاز به ارائه ندارد.
  • درخواست‌هایی که قبلاً ارسال شده‌اند، توسط دبیرخانه مهاجرت مرکزی در برن بررسی شده و در صورت لزوم ممکن است مدارک دیگری را نیز ارائه کنید.