حکم مهم دادگاه اداری فدرال سوئیس

حکم جدید دادگاه اداری فدرال در مورد ویزای بشردوستانه

گروه تروریستی طالبان در آگوست سال ۲۰۲۱ در افغانستان مسلط شد و این اتفاق شوم باعث شد تا ده ها هزار نفر از ترس جان افغانستان را به مقصد کشورهای همسایه و کشورهای غربی ترک کنند. سوئیس در کنار دیگر کشورهای غربی هزاران درخواست برای ویزای بشردوستانه دریافت کرد که از آن میان تا دو ماه گذشته فقط در حدود ۲۵۰ نفر توانستند تا از این طریق وارد سوئیس شوند. صدها نفر پس از دریافت جواب منفی از دبیرخانه مهاجرت در برن از دادگاه اداری فدرال درخواست تجدید نظر کردند. اما حکم دادگاه اداری فدرال که روز جمعه ۸ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد، دقیقا چیست؟ در ادامه مطلب بخوانید:


اگر پناهجوی اهل افغانستان به شدت از سوی طالبان مورد تهدید قرار میگیرد و به ویزای بشردوستانه سوئیس نیاز دارد، باید از طریق نمایندگی های سوئیس (سفارت های سوئیس) در یکی از کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران درخواستش را ثبت کند. از موانع بزرگ بر سر راه دریافت ویزای بشردوستانه این بود، که دبیرخانه مهاجرت سوئیس به این باور است، پاکستان و ایران برای پناهندگان افغانستانی که اخیرا پس از سقوط دولت افغانستان به آن دو کشور فرار کرده اند،‌ کشورهای امن محسوب میشوند. دادگاه اداری فدرال پس چند حکم اخیر خود در رابطه به صدور ویزای بشردوستانه به پناهجویان افغانستانی روز هشتم سپتامبر اعلام کرده است که ایران و پاکستان برای پناهجویان افغانستانی به عنوان کشورهای سوم امن محسوب نمی‌شوند، که این حکم مشخصا در تضاد با دیدگاه دبیرخانه امور مهاجرت کشور سوئیس است.

طبق اظهارات دفتر امور مهاجرت (SEM)، هرچند روند سیستماتیک برای در نظر گرفتن ایران و پاکستان به عنوان کشورهای سوم امن وجود ندارد، اما هر کیس به دقت بررسی می‌شود.

اکنون دادگاه اداری فدرال به به دبیرخانه مهاجرت سوئیس در این مورد تذکر داده است. این تذکر تنها سه بار در هفته گذشته مکررا به دبیرخانه مهاجرت اعلام شده است. بر اساس دیدگاه دادگاه اداری فدرال و با توجه به اطلاعات فعلی، نگرانی از اجرای اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از پاکستان و ایران به افغانستان وجود دارد.

در یک تصمیم تازه‌ ی منتشر شده، دادگاه اداری فدرال به دبیرخانه مهاجرت سوئیس دستور داد که به یک دادستان پیشین دولت افغانستان و خانواده‌اش ویزای بشردوستانه صادر کند.

تعریف مجدد ایران و پاکستان به عنوان کشورهای سوم ایمن، اگر چه به اصطلاح تغییری در روند قانونی نیست، اما یک ارزیابی جدید از وضعیت در ایران و پاکستان است. به علت تهدید احتمالی به اخراج افغانستانی ها به افغانستان، ایران و پاکستان دیگر نمی‌توانند به عنوان کشورهای سوم امن محسوب شوند.

در انتهای این حکم آمده است: این حکم نهایی است و نمی‌تواند در دادگاه فدرال مورد اعتراض قرار گیرد.