مجموعه برنامه های فرهنگی متن های بی مرز در شهر زوریخ پایان یافت

پایان مجموعه برنامه های فرهنگی فارسی “متن های بی مرز” در زوریخ

روز سه شنبه ۲۹ نوابر ۲۰۲۲ آخرین برنامه از مجموعه برنامه های فرهنگی "متن های بی مرز" در فرهنگسرای زوریخ به پایان رسید. میهمانان آخرین برنامه دو نویسنده افغانستانی هریک جعفر سائل و عبدالعظیم صدیقی بودند که در مورد تاثیر وضعیت سیاسی افغانستان بر نوشته نویسندگان معاصر افغانستان صحبت کردند.

هر دو در سوئیس زندگی می کنند و به فارسی دری مینویسند. عبدالعظیم صدیقی و جعفر سائل ادبیات را فضایی برای تامل در واقعیت سیاسی افغانستان عنوان می کنند و شعرهایی را نیز در برنامه سه شنبه شب به فارسی دری و آلمانی برای شرکت کنندگان ارائه کردند.

در سال ۲۰۲۲ خانه ترجمه لورن سه برنامه فرهنگی اش را به زبان فارسی اختصاص داد و نویسندگان و مترجمانی را از سه کشور فارسی زبان، ایران، افغانستان و تاجکستان به روی صحنه آورد. در این برنامه ها هنرمندان افغانستانی و ایرانی نیز به اجرای موسیقی پرداختند.
در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ نیز این مجموعه دومین برنامه اش را با عنوان “فارسی به توان دو” در فرهنگسرای زوریخ برگزار کرد. در این برنامه عزیزالله ایما نویسنده افغانستانی، اولیما نبیوا و میرزو بابایوف نویسندگان و مترجمان تاجکستانی به عنوان مهمانان این برنامه دعوت شده بودند. آنها از تفاوت های فرهنگی رشد یافته تاریخی بین سه کشور فارسی زبان صحبت کردند.

این برنامه از سوی خانه ترجمه لورن با حمایت شهر زوریخ، مرکز فرهنگی کانتون زوریخ و دو سازمان خیریه و با همکاری خبرگزاری سلام سوئیس، رادیو پیک، خانم زرینا تاجیبیوا و فرهنگسرای زوریخ برگزار شد تا به جامعه فارسی زبان و نویسندگان و مترجمان آن که اکنون عضو جامعه ادبی کشور سوئیس شده اند،‌ فرصتی دهند تا زبان و شعر و نوشته هایشان برای علاقمندان کشور میزبان ارائه دهند و پلی باشند برای ارتباط فرهنگ های غنی کشورهای فارسی زبان و سوئیس.

اولین برنامه این مجموعه نیز در ماه می ۲۰۲۲ با حضور مترجم و شاعر ایرانی علی عبداللهی و نویسنده افغانستانی حسین محمدی برگزار شد. آنها درباره مشکلات نویسندگی و ترجمه در کشوری مثل ایران تحت قانون سانسور صحبت کردند.

در سال ۲۰۲۳، «متن‌های بی مرز» وارد مرحله دیگری خواهد شد. تمرکز این بار بر کشورهای صربستان/بوسنی/کرواسی/مونته نگرو خواهد بود.

Photos: from Translationhouse of Looren Page in Facebook and Instagram