دبیرخانه مهاجرت در مورد پاسپورت سبز

پاسخ دبیرخانه مهاجرت به سلام سوئیس در رابطه با پاسپورت سبز

در تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۲۳، شبکه اطلاع‌رسانی سلام سوئیس به دبیرخانه مهاجرت پیامی ارسال کرده و خواستار شفاف‌سازی در مورد حکم اخیر دادگاه اداری سوئیس درخصوص صدور پاسپورت سبز برای افغانستانی‌های بدون سند در این کشور شده است. امروز، در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۳، دبیرخانه مهاجرت به سوالات سلام سوئیس چنین پاسخ می‌دهد:

بخش اطلاعات و ارتباطات دبیرخانه مهاجرت سوئیس می نویسد، دبیرخانه مهاجرت در حال حاضر این حکم را با جزئیات کامل تجزیه و تحلیل می کند و موارد قانونی آن را مورد بررسی قرار می دهد تا مشخص شود این حکم چه تاثیری بر روی عملکرد قبلی این اداره خواهد داشت. بخش اطلاعات و ارتباطات این اداره همچنین می نویسد فعلا خیلی زود است که بتوانیم اطلاعات مشخصی در مورد چگونگی پروسه توزیع پاسپورت خارجی ارائه کنیم.


این اداره در ادامه می نویسد،‌ اصولا افرادی می توانند برای دریافت پاسپورت سبز اقدام کنند که دارای مدارک اقامتی نوع B یا C ( به اصلاح کاری) باشند. این افراد باید از طریق مدارکی ثابت کنند که بدون سند هستند ( یعنی نمی توانند پاسپورت از کشور مبدا خود دریافت کنند.)

دریافت پاسپورت سبز برای دارندگان مدارک نوع N و F شرایط اضافی مشخصی دارد. در واقع این گروه از افراد اجازه سفر ندارند، اما چنین درخواستی تنها در صورتی تایید می شود که دلیلی برای سفر مطابق با ماده ۹ آیین نامه صدور مدرک سفر به اتباع خارجی داشته باشند. در ماده ۹ این آیین نامه آمده است:
به پناهندگانی که به طور موقت پذیرفته شده‌اند، اجازه داده خواهد شد که از دبیرخانه مهاجرت سوئیس مدرک سفر (پاسپورت سبز خارجی) یا ویزای بازگشت دریافت کنند:
A. برای موارد بیماری جدی یا فوت اعضای خانواده؛
B. برای مواردی که نیازمندی‌های شخصی مهم و فوری دارند؛
C. برای سفرهای خارج از کشور مرتبط با آموزش مدارس
D. برای شرکت در رویدادهای ورزشی یا فرهنگی خارج از کشور

توضیحات بیشتر در مورد دریافت پاسپورت سبز برای دارندگان مدرک نوع N و F در لینک زیر:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/713/de#art_9

دبیرخانه مهاجرت سوئیس در پایان می نویسد، دبیرخانه مهاجرت درخواست هایی برای دریافت پاسپورت سبز خارجی را قبل از حکم دادگاه اداری فدرال دریافت میکرده و این روند تا اکنون ادامه دارد.


طبق پیام دبیرخانه مهاجرت می توان اینطور نتیجه گرفت که این اداره هنوز به صورت مشخص در مورد تطبیق این حکم تصمیم مشخصی نگرفته است، به همین دلیل ممکن است اکثر دفاتر پناهندگی فدرال در کانتون ها نتوانند پاسخی برای شما داشته باشند.

طبق گفته های دبیرخانه مهاجرت، در حال حاضر امکان ارسال درخواست پاسپورت به صورت مستقیم به دبیرخانه مهاجرت در برن ممکن است.

سلام سوئیس با دبیرخانه مهاجرت سوئیس در تماس خواهد بود تا شما را به موقع از اطلاعات و تصمیم گیری ها در مورد صدور پاسپورت سبز مطلع سازد.