صدور پاسپورت برای کودکان افغانستانی

موضوع مهم – صدور پاسپورت خارجی سبز برای فرزند

اخیرا پناهندگان افغانستانی که برای فرزندانشان درخواست پاسپورت خارجی سبز کرده بودند نامه ای از دبیرخانه مهاجرت دریافت کرده اند. نامه ها با محتوای مختلف ارسال شده، اما به صورت کلی از پدر و مادر کودک می خواهند تا کپی پاسپورت افغانی شان را به دبیرخانه مهاجرت بفرستندو نام کشورهایی که به آنجا قصد سفر دارند به صورت کتبی ارسال کنند. منظور دبیرخانه مهاجرت از این نامه چیست؟ در ادامه بخوانید:

دبیرخانه مهاجرت سوئیس فرزندان افرادی که پاسپورت افغانی دارند را به عنوان افراد بی سند نمی شناسند. این اداره به این باور است که سفارت افغانستان در ژنو می تواند برای فرزندان این گروه از پناهندگان برچسب همراه صادر کند که توسط آن والدین و فرزندانشان می توانید به کشورهای مختلف سفر کنید.

در چه صورت پاسپورت خارجی سبز صادر خواهد شد؟

اگر پناهنده برای سفر کشوری را مشخص کرده باشد که برای صدور ویزا و ورود به آن کشور، برچسب همراه کودک اعتبار نداشته باشد، دبیرخانه مهاجرت استثنا قائل شده و پاسپورت خارجی سبز با اعتبار ۱۰ ماهه که هزینه آن ۴۰ فرانک است، صادر خواهد کرد. این مدرک باید پس از اتمام مهلت ۱۰ ماهه به دبیرخانه مهاجرت ارسال شود و برای پاسپورت جدید دوباره درخواست جدید انجام شود.

اگر پناهنده در جواب نامه به دبیرخانه مهاجرت از کشورهایی را یاد کند که برچسب همراه کودک در آنجا اعتبار داشته باشد، ممکن است برای کودک پاسپورت خارجی سبز صادر نشود و از والدین آنها بخواهند تا به سفارت افغانستان در ژنو مراجعه کنند و برای فرزندان برچسب همراه درخواست کنند.

مخاطبین “سلام سوئیس” که چنین نامه ای دریافت می کنند، سوالهای دبیرخانه مهاجرت را با دقت بیشتری پاسخ دهند.