توصیه دبیرخانه مهاجرت در مورد سفر به افغانستان

آیا سفر به افغانستان با پاسپورت سبز ممکن است؟

دو سال پس از حاکمیت طالبان در افغانستان دادگاه اداری فدرال در ماه جولای ۲۰۲۳ حکمی را منتشر کرد که طی این حکم دبیرخانه مهاجرت در برن موظف شد تا به پناهندگان افغانستانی در سوئیس پاسپورت خارجی سبز رنگ صادر کند. دبیرخانه مهاجرت تقریبا یکماه پس از این حکم دست به کار شد و از طریق کانتون ها درخواست پناهندگان افغانستانی را پذیرفت. اخیرا پناهندگان از دبیرخانه مهاجرت سوئیس نامه ای دریافت می کنند که در آن به درخواستشان پاسخ مثبت داده شده است. اما در متن این نامه در مورد سفر به افغانستان چه نوشته شده است:

دبیرخانه مهاجرت در این نامه به پناهندگان افغانستانی که درخواست پاسپورت خارجی کرده اند می نویسد:

پاسپورت برای افراد خارجی با اعتبار سه سال صادر می شود. در واقع امکان اخذ پاسپورت افغانی در افغانستان وجود دارد. اما به دلیل هشدارهای امنیتی اداره امور خارجه فدرال دریافت پاسپورت در افغانستان به عنوان یک گزینه غیر ممکن محسوب می شود، به همین دلیل اداره امور خارجه فدرال در حال حاضر به شدت توصیه می کند، از سفر به افغانستان خودداری کنید. (در نامه ای دیگر آمده است: سوئیس در افغانستان هیچ گونه نمایندگی و سفارت ندارد و اگر کسی بدون توجه به توصیه های اداره امور خارجه فدرال به افغانستان سفر کند، باید در نظر داشته باشد که سوئیس در وضعیت اضطراری هیچ کمکی نمی تواند انجام دهد و مسئولیت به دوش خودش می باشد). با توجه به شرایط فعلی شما به عنوان یک پناهنده بی سند شناخته شده اید (و پاسپورت خارجی دریافت می کنید).

در ادامه این نامه نوشته شده است که این پاسپورت بعد از اتمام اعتبارش به صورت اتوماتیک تمدید نخواهد شد. شما باید پس از اتمام اعتبار پاسپورتتان بار دیگر درخواستی ارسال کنید و بی سند بودنتان را اثبات کنید.

همچنین در انتهای این نامه آمده است، همراه با این نامه شما یک فاکتور یا قبض که هزینه صدور پاسپورت است، دریافت می کنید. به محض تایید دریافت پرداختی از طرف شما، ما به صورت کتبی از شما می خواهیم که با مرکز ثبت نام (اداره مهاجرت کانتونی) در کانتون محل سکونت خود برای جمع آوری داده های بیومتریک وقت بگیرید. لطفاً منتظر دریافت این نامه باشید و سپس دستورالعمل های مربوطه را دنبال کنید.

_______

سلام سوئیس همیشه توصیه کرده و می کند، با توجه به شرایط امنیتی در افغانستان و حاکمیت گروه تروریستی طالبان در سرتاسر کشور از سفرهای غیر ضروری به افغانستان خودداری کنید.

Foto von Marco López auf Unsplash