شش عضو شورای ملی سوئیس از احزاب SP تا FDP خواستار موضع گیری مشخص سوئیس در برابر سرکوب اعتراضات جاری در ایران

درخواست نمایندگان پارلمان سوئیس برای موضع گیری دولت فدرال در برابر اعتراضات سراسری در ایران

گروهی متشکل از شش عضو شورای ملی سوئیس از احزاب SP تا FDP خواستار موضع گیری مشخص سوئیس در برابر سرکوب اعتراضات جاری در ایران میباشند.

سیبل ارسلان، عضو کمیته روابط خارجی مجلس و از اعضای فراکسیون سبز ها، دیروز ۲۹ سپتامبر در گفتگویی با رادیو SRF بیان داشت از ابراز نگرانی وزیر خارجه درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران خرسند است اما آنرا کافی نمیداند. وی با اشاره به فشارهای روز افزون بر زنان و نیز افزایش شمار قربانیان اعتراضات ایران گفت مهم است که موقعیت خود را واضح نشان دهیم و شریک جرم غیر مستقیم رژیم ایران نشویم. ما بعنوان کشوری که در زمینه پایبندی به حقوق بشر اعتبار جهانی دارد، نباید بی تفاوت بمانیم. خانم ارسلان با اشاره به سؤالنامه ای که شش نماینده‌ی زن از شش حزب مختلف به مجلس ارائه داده اند گفت برای حزب سبزها مهم است که سوئیس با کشورهای اروپایی در تحریم ایران همراه شود و در مقابل نقض حقوق انسانی ساکت نماند بعنوان مثال سفیر ایران را رسما احضار کند. وی سپس با اشاره به اینکه کشور سوئیس حافظ منافع امریکا در ایران است این سوال را مطرح کرد که با این حجم از نقض حقوق بشر در ایران آیا حفظ این نقش همچنان توجیه پذیر است؟