از روز پنجشنبه ۱۷ فبروار ۲۰۲۲ محدودیت های کرونایی زیر لغو می گرد

لغو محدودیت ها در سوئیس! آیا این پایان کابوس کروناست؟

از روز پنجشنبه ۱۷ فبروار ۲۰۲۲ محدودیت های کرونایی زیر لغو می گردد: - الزام به استفاده از ماسک در فروشگاه ها، رستوران ها، مراکز و تاسیسات عمومی، شرکت ها و برنامه ها - الزام به ارائه گواهی کرونا در مراکز ی چون سالن های سینما، تیاتر، رستوران ها و برنامه ها

از روز پنجشنبه ۱۷ فبروار ۲۰۲۲ محدودیت های کرونایی زیر لغو می گردد:
– الزام به استفاده از ماسک در فروشگاه ها، رستوران ها، مراکز و تاسیسات عمومی، شرکت ها و برنامه ها
– الزام به ارائه گواهی کرونا در مراکز ی چون سالن های سینما، تیاتر، رستوران ها و برنامه ها
– داشتن جواز برای برگزاری مراسم ها و برنامه های بزرگ
– محدودیت ها در ملاقات های خصوصی
– توصیه به دورکاری
– ارائه گواهی کرونا (واکسینه شده، بهبود یافته و تست منفی کرونا) برای ورود به سوئیس و همچنین پر کردن فرمه ورود

محدودیت هایی که تا پایان ماه مارس ادامه خواهد داشت:
– الزام به استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی و مراکز صحی
– قرنطینه افرادی مبتلا به ویروس کرونا برای ۵ روز