هزاران نفر معترض مقابل پارلمان سوئیس

هزاران نفر مقابل پارلمان سوئیس شعار زن زندگی آزادی سر دادند

روز شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۲ تجمع اعتراضی بزرگی از جانب جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس با حمایت مردم سوئیس و احزاب سیاسی سوئیس مقابل پارلمان در شهر برن برگزار شد.

شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۲ تجمع اعتراضی بزرگی از جانب جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس با حمایت مردم سوئیس و احزاب سیاسی سوئیس مقابل پارلمان در شهر برن برگزار شد. رسانه های سوئیسی از حضور هزاران معترض در این تجمع خبر دادند که حمایت خود را از خیزش انقلابی مردم ایران مقابل رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اعلام کردند. در این برنامه سخنرانانی از احزاب سوسیال دمکرات، سبز و میانه سوئیس بر لزوم واکنش عملی دولت فدرال در مقابل کشتار مردم معترض و نقض آشکار حقوق انسانی از طرف حکومت ایران تأکید کردند.

از جمله خواسته های تظاهرات کنندگان تشکیل کمیته ای برای مستند سازی سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی ایران، توقف دیپورت زنان و خانواده های ایرانی مخالفین جمهوری اسلامی ساکن سوئیس، پیوستن سوئیس به تحریم های اقتصادی اروپا علیه حکومت ایران، ممنوعیت سفر به سوئیس برای مقامات ایرانی، مسدود کردن کلیه حساب های بانکی مقامات جمهوری اسلامی، قرار دادن سپاه و بسیج در لیست سازمان های تروریستی و احضار سفیر جمهوری اسلامی در برن بود.