کمیته سیاست خارجی شورای ملی موافق تحریم ایران

کمیته سیاست خارجی شورای ملی خواستار تحریم ایران

کمیته سیاست خارجی شورای ملی از شورای فدرال خواست تا تحریم های اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران را تصویب کند. از زمان سرکوب اعتراض‌ها توسط رژیم ایران، اتحادیه اروپا حساب‌های بانکی عوامل سرکوب گر را مسدود و ممنوعیت‌های ورود برای آنها اعمال کرده است.

اعتراضات در ایران و همچنین مقابله خشونت آمیز رژیم اسلامی علیه تظاهرکنندگان ادامه دارد. کمیته سیاست خارجی شورای ملی برخلاف نظر شورای فدرال و کمیته شورای کانتون ها، اکنون به تصویب تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران چراغ سبز نشان داده است. اعضای این کمیته معتقد هستند که سوئیس باید اقدامات سختگیرانه تری علیه ایران اعمال کند. فابیان مولینا، عضو شورای ملی از حزب سوسیال دموکرات می گوید: “سوئیس یکی از بزرگترین مراکز مالی در جهان است، بنابراین بسیار مهم است که سوئیس در اینجا از تحریم های اتحادیه اروپا پیروی کند، زیرا امکان دور زدن تحریم های اتحادیه اروپا در خاک سوئیس وجود ندارد.”

انتظار می رود پارلمان سوئیس در بهار سال ۲۰۲۳ این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهد، هرچند احتمال پذیرش این طرح از سوی دولت فدرال خیلی زیاد نیست.

هفته گذشته کمیته سیاست خارجی شورای کانتون ها با رای اکثریت پیشنهاد اعمال تحریم ها علیه حکومت ایران را رد کرد. اکثریت اعضای این کمیته خواهان حمایت مالی سازمان های غیردولتی در ایران شدند که در زمینه زنان و حقوق بشر فعالیت می کنند.

پیشنهادات سیاسی در پارلمان سوئیس از سوی دو شورای ملی و کانتون ها تصمیم گیری می شوند. قبل از اینکه پیشنهادات به صورت رسمی برای تصمیم گیری در هر دو شورا مطرح شوند، کمیته های مربوط طرح ها را بررسی کرده و نتیجه بررسی شان را با دلایل به شوراها جهت تصمیم گیری تحویل می دهند. نظریات کمیته های سیاسی روی تصمیم شورای ملی و کانتون ها موثر است.

Photo by Hansjörg Keller on Unsplash