پیام روشن اداره مهاجرت سوئیس در خصوص صدور پاسپورت

پاسخ دبیرخانه مهاجرت سوئیس در خصوص صدور پاسپورت

در ژانویه ۲۰۲۳ سلام سوئیس به همکاری پارلمان مهاجرت با دبیرخانه مهاجرت سوئیس وارد گفتگو شد. در نامه ای مفصلی که به دبیرخانه مهاجرت ارسال شد، به مشکلات پناهندگان در سوئیس، همچنین مشکل پناهجویان افغانستانی در قسمت دریافت پاسپورت پرداخته شد.

دبیرخانه مهاجرت سوئیس در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۳ در پاسخ به نامه ای که به این اداره ارسال شد، نوشت، از مشکلاتی که پناهندگان افغانستانی در قسمت دریافت پاسپورت پس از تغییر قدرت در افغانستان در تابستان سال ۲۰۲۱ صورت گرفت، به خوبی آگاه هست. از آن زمان تا حال سفارت افغانستان در ژنو نتوانسته برای اتباع خود پاسپورت جدید صادر کند. استناد به آن که پناهندگان افغانستانی در طبقه بندی افراد بی مدرک یا Schriftenlos قرار بگیرند و ادعای دریافت مدرک سفر (پاسپورت) از دولت فدرال سوئیس کنند، یک درخواست غیرقابل قبول است.

تمدید پاسپورت افغانی و برچسب همراه کودک بر روی پاسپورت والدین برای پناهندگان افغانستانی هم اکنون در سفارت افغانستان در ژنو ممکن است. طبق ماده ۱۰ آیین نامه صدور پاسپورت برای افرادی خارجی، Schriftlosen به کسانی گفته می شود که مدارک سفر معتبر از کشور خودشان نداشته باشند و نتوان از آنها درخواست کرد که به کشور مبداشان بروند و برای خودشان مدرک سفر تهیه و یا آن را تمدید کنند، و دریافت مدرک سفر به صورت کلی برایشان ناممکن است. در حال حاضر این شرایط برای افغانستان فراهم نیست.

دبیرخانه مهاجرت به این باور است که عدم یا تاخیر صدور پاسپورت افغانی از سوی مقامات افغانستان (سفارت افغانستان در ژنو) ناشی از دلایل فنی یا سازمانی مقامات کشور مبدا است و طبق قانون قضایی طولانی مدت دادگاه اداری فدرال، پناهندگان افغانستانی در طبقه بندی پناهندگان بی سند قرار نمی گیرند و در نتیجه پاسپورت خارجی نیز از سوی دولت فدرال سوئیس به آنها تعلق نخواهد گرفت. اما در شرایط اضطراری دبیرخانه مهاجرت سوئیس هر مورد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم در تصمیم خود تجدید نظر خواهد کرد.

—————-

سفارت سابق دولت افغانستان که هنوز پافشاری بر فعالیت خود در سوئیس دارد، در وبسایت خود، در صفحه امور کنسولی خود می نویسد، دارندگان پاسپورت قبلی می توانند با سفارت افغانستان در ژنو برای تمدید پاسپورتشان مراجعه کنند و در سطر دوم نوشته است، فعلا صدور پاسپورت جدید تا اطلاع ثانوی متوقف می باشد.

با در نظر داشت قوانین سختگیرانه صدور پاسپورت برای افراد خارجی در سوئیس و فعالیت های سفارت افغانستان در ژنو و به نوعی اعلام به تاخیر در صدور پاسپورت افغانی و منتظر بودن متقاضیان تا اطلاع ثانوی، به دبیرخانه سوئیس این سیگنال را می دهد، که صدور و توزیع پاسپورت افغانی هنوز ممکن بوده و به همین دلیل دولت فدرال از لحاظ قانونی نمی تواند به پناهندگان افغانستانی مدرک سفر نوع سوئیسی صادر کرد.

Photo: https://unsplash.com/photos/jXxdtXFEjcc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink