بی سانسور

بی سانسور با علی عبدالهی و حسین محمدی

نویسندگان و مترجمان، علیرغم آگاهی از سانسور پیش از چاپ آثارشان، چگونه مینویسند و ترجمه می کنند

نویسندگان و مترجمان، علیرغم آگاهی از سانسور پیش از چاپ آثارشان، چگونه مینویسند و ترجمه می کنند؟ آیا این مانع را نادیده می گیرند؟ یا خود پیشاپیش دست به سانسور میزنند؟ چنین پدیده ای، در فرآیند خلاقیت، چه معنایی می یابد؟ آیا مترجم را هنگام ترجمه مبتکرتر میکند؟ حسین محمدی داستان نویس، در این زمینه با علی عبداللهی، شاعر و مترجم ایرانی، گفت وگو می کند. شبِ خوانش و اجرای صحنه ای متون به دو زبان، همراه با اجرای موسیقی و پذیرایی.

موسیقی: دو رُخ با حسین راد (آوا، سه تار، کمانچه، دایره) و سوگول میرزایی (تار، سه تار)

اجرا: یوهانا لیر

گوینده آلمانی: ایوِس رِبِر

صحنه پردازی: زرینه تاجیبائوا

یکی از سلسله نشست های “متن های بی مرز” به ابتکار خانه مترجمان لورن با همکاری بازار فرهنگی زوریخ. “متن های بی مرز” مترجمان و نویسندگانی را به صحنه فرا می خواند که بخشی از قلمرو ادبیات سوئیس هستند و در جای جای جهان به گوناگون ترین زبان ها می نویسند. در این نشست، ضمن متن خوانی و مباحث مختلف پیرامون یک موضوع اساسی، کارشان را از نزدیک می بینید و به دو زبان می شنوید. درسال ۲۰۲۲ تمرکز این برنامه بر زبان فارسی و گویش های مختلف آن است.

Kulturmarkt, Zürich

۱۷ می ۲۰۲۲

ساعت ۲۰