انتقاد از سیاست های پناهندگی سوئیس

انتقاد از سیاست های پناهندگی سوئیس در تلویزیون ملی سوئیس

. از سوی دیگر، شکیلا انصاری و اکثر هموطنانش، بعد از پروسه پناهندگی سخت و انتظار طولانی اقامت موقت نوع F را دریافت می کنند. این دو مدرک از چند نکته کلیدی مهم با یکدیگر تفاوت دارند.

در برنامه تلویزیونی Arena که بیشتر به موضوعات داغ سیاسی در سوئیس می پردازد، جمعه ۲۰ می ۲۰۲۲ دو پناهنده از کشورهای اوکراین و افغانستان نیز حضور داشتند. فدورچوک ۱۷ ساله از اوکراین و شکیلا انصاری ۱۸ ساله از افغانستان هر دو از جنگ و نا امنی که در کشورشان حاکم است به سوئیس پناه آورده اند. اگرچه زنان جوان سرنوشت مشابهی دارند، اما در اینجا، سوئیس، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. پناهجویان اوکراینی از بدو ورود به سوئیس بدون داشتن پروسه پناهندگی مدرک حفاظتی نوع S را دریافت می کنند. از سوی دیگر، شکیلا انصاری و اکثر هموطنانش، بعد از پروسه پناهندگی سخت و انتظار طولانی اقامت موقت نوع F را دریافت می کنند. این دو مدرک از چند نکته کلیدی مهم با یکدیگر تفاوت دارند.

علاوه بر موانع دیگر که در زندگی روزمره شکیلا وجود دارد، او بیش از همه دلتنگ خانواده اش است. برخلاف پناهندگان اوکراینی با مدرک حفاظتی نوع S، سفر برای پناهندگان دارای مدرک موقت نوع F به صورت عمومی ممنوع می باشد و الحاق خانواده نیز تنها پس از سه سال با شرایط خاص امکان پذیر است. شکیلا این برخورد نابرابر را «ناعادلانه» می داند. او می گوید در کشور او هم جنگ و انفجار بود و بمب‌ها در آنجا می‌بارید. پناهنده پناهنده هست، مهم نیست که از کجا آمده اند.

شکیلا انصاری در این برنامه تلویزیونی پر طرفدار سوئیسی از سیاستمداران در سوئیس به شدت انتقاد کرد. او گفت سیاستمداران باعث جنگ و بدبختی در افغانستان هستند. پناهندگان افغانستانی، برای دومین بار قربانی سیاست سیاستمداران شده اند.اگر سایر پناهندگان غیر اروپایی، مانند پناهندگان کشور افغانستان یا سوریه، فقط مدرک F دریافت می کنند و پناهندگان اوکراینی مدرک حفاظتی نوع S، این تنها تصمیمی است که توسط سیاستمداران سوئیسی گرفته می شود. آنها با تفاوت قائل شدن بین پناهندگان، در حق ما تبعیض قائل می شوند.

بالتازار گلتلی رئیس حزب سبز، از موضع شکیلا دفاع می کند و می گوید: “هر فردی که به سوئیس پناه می آورد باید تحت شرایط یکسان با انها رفتار شود. اگر امکان بازگشت به کشور مبدا پناهندگان وجود نداشته باشد، به همه پناهندگان امتیازات و فرصت های یکسانی داده شود. “

ادیبه گولگلی، عضو حزب SP بازل همچنین گفت: «ما یک اقتصاد قوی و یک سنت بشردوستانه خوب داریم. ظرفیت ها و منابع برای پذیرش افراد نیازمند حفاظت در سوئیس موجود است. پذیرش حدود ۵۰ هزار پناهنده از اوکراین نشان داده است که سیاست پناهندگی خوب در سوئیس وجود دارد. تنها اراده سیاسی باید وجود داشته باشد.»

Photo: SRF News