فراهم کردن فرصت ها برای پناهندگان در اروپا

سوئیس و اروپا سالانه به میلیون ها مهاجر نیاز دارد!

فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید، در بحث در مورد مهاجرت، ما به مشکلات اصلی و واقعی مرتبط به آن نمی پردازیم و روی مسائل اصلی تمرکز نمی کنیم. وی می‌افزاید، اقتصاد و جامعه اروپا به نیروی کار مهاجر برای پاسخ به نیازهای خود نیازمند است و این باید به عنوان یک اولویت فوری مورد توجه قرار گیرد.

آقای فیلیپو گراندی، به یک سیاست پناهندگی جدید در اروپا و همچنین در سوئیس برای کنترل مهاجرت و ایجاد نظم تاکید کرد. او اظهار داشت که اروپا به میلیون‌ها مهاجر در سال نیاز دارد و به همین منظور باید مهاجرت را کنترل کرد. او با اشاره به این موضوع گفت: «بحث باید درباره فراهم کردن فرصت‌ها برای پناهندگان باشد، به عنوان مثال کار در بخش کشاورزی، صنایع دستی، بخش های خدماتی و … که با کمبود نیرو کار مواجه هستند»، همچنین گفت: «اما به جای آن، درباره این بحث می‌شود که چگونه مهاجران را از کشور اخراج کنیم.»

گراندی با اشاره به این موضوع گفت، برای حل این مسئله، کشورها نباید به صورت فردی به آن بنگرند، در عوض در مورد مهاجرت به عنوان یک قاره از طریق کنترل سهمیه‌ای و برنامه‌های ویزا بحث کنند. او می گوید: «بدون شک هزینه‌ای برای این کار وجود دارد، به‌خصوص در ایتالیا که بسیاری از مهاجران غیرقانونی با حقوق پایین نامناسب کار می‌کنند. با این حال، با ایجاد نظم، همه چیز به‌مراتب بهتر خواهد شد و حق پناهندگی باز هم برای کسانی خواهد بود که به آن نیاز دارند.»