خشم و احساسات در اعتراض به مرگ علیرضا در ژنو

تظاهرات گسترده در اعتراض به مرگ علیرضا در ژنو

یک هفته پس از خودکشی پناهجوی 18 ساله افغانستانی، هزاران نفر روز پنجشنبه ۸ دسامبر ۲۰۲۲ در ژنو تظاهرات کردند تا "سیاست های پناهندگی کشنده" را محکوم کنند. در حالیکه رسانه های محلی از حضور ۵۰۰ نفر در این تظاهرات گزارش داده اند، معترضان به "سلام سوئیس" تعداد افراد شرکت کننده در این تظاهرات را بیش از سه هزار نفر اعلام کردند.

پس از خودکشی علیرضا، پناهجوی هیجده ساله افغانستانی که در کمپ منطقه اتول زندگی می کرد، تنش در ژنو هنوز فروکش نکرده است. پرونده علیرضا پس از مرگش چرخش سیاسی پیدا کرده و مقامات کانتونی و فدرال یکدیگر را مسئول این فاجعه می دانند.

اواخر روز پنجشنبه ۸ دسامبر ۲۰۲۲، هزاران نفر در مقابل ساختمان دفتر مسئول پذیرش پناهجویان زیر سن بدون همراه و سپس در مقابل شورای کانتونی، جایی که هیئتی از جوانان معترض با سیاستمداران کانتون ژنو نیز ملاقات کردند، تجمع کردند. طبق گزارش خبرگزاری Le Temps دوستان علیرضا که برخی از آنها برای اولین بار در زندگی خود در تظاهرات شرکت کرده بودند، همچنین سازمان های مدافع حقوق پناهندگان، اتحادیه های کارگری و شهروندان ژنو به اعتراض به مرگ علیرضا در این تظاهرات شرکت کردند.

معترضان طی این تظاهرات پلاکاردهایی با شعارهایی چون “علیرضا فراموشت نمی کنیم”، “سیاست های پناهندگی کشنده” و “اخراج اجباری را متوقف کنید” حمل کردند.

ویدیوی ارسالی از محمد فروزش

یک روز قبل، کانتون ژنو از دبیرخانه مهاجرت در برن در مورد تصمیمش مبنی بر اخراج پناهجویی که با مشکلات روانی مانند علیرضا دست و پنجه نرم می کند، توضیح خواسته بود. دبیرخانه مهاجرت در پاسخ به کانتون ژنو گفت، هر درخواست پناهندگی به صورت جداگانه بررسی می شود و ذکر خطر خودکشی نمی تواند مقامات مهاجرت را مجبور به تغییر موضع خود کند. این اداره همچنین می افزاید، اقدامات پیشگیری از خودکشی فرد به عهده کانتون است.

کریستف ژیرود، مدیر مرکز نگهداری از پناهجویان زیر سن با رو در رو قرار گرفتن با معترضان آشفته، اخراج پناهجویان به یونان را “تصمیمی غیرقابل درک با عواقب غم انگیز” توصیف کرد.

رادیو تلویزیون سوئیس همچنین در گزارشش به خواسته های تظاهرات کنندگان پرداخته است. در ابتدا آنها از دبیرخانه مهاجرت خواستار توضیح عمومی درباره اخراج علیرضا هستند. آنها همچنین از کانتون ژنو خواسته اند تا برای پناهجویان مراکز سکونت کوچکتر تحت نظارت بهتر فراهم کنند.

شورای کانتونی ژنو قصد دارد مقامات دولت فدرال، به ویژه دبیرخانه مهاجرت مورد بازخواست قرار دهد. شورای کانتونی می گوید”اول باید بداند چه اتفاقی افتاده است، زیرا علیرضا دارای گواهی پزشکی بود که در آن به وضوح خطرات قابل توجهی مرتبط به سلامت وی ذکر شده بود.”

Photo: Le Tamps Website