سفارت ایران در برن از مقررات جدید نوشت

آخرین مقررات ورود به ایران

سفارت جمهوری اسلامی ایران در برن روز سه شنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱ در خبرنامه ای از جدیدترین مقررات برای ورود به ایران خبر داد.

سفارت ایران در برن در این اطلاعیه نوشته است:

سفارت ایران به اطلاع کلیه هموطنان مقیم سوئیس می رساند که بر اساس آخرین تصمیم اخذ شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، کلیه مسافران ورودی به ایران از مبدا کشورهای اروپایی که هر دو دوز واکسن را تزریق و ۱۵ روز از تاریخ تزریق دومین دوز گذشته باشد، می توانند با ارائه گواهی مبنی بر تزریق واکسن هر دو دوز واکسن بدون تست پی سی آر به ایران سفر نمایند. همچنین در این اطلاعیه آمده است افرادی که واکسن دریافت نکرده اند نیز می توانند با ارائه تست منفی پی سی آٰر که از تاریخ صدور آن بیش از ۹۶ ساعت نگذشته به ایران سفر کنند.

سفارت ایران نگاشته است که این مقررات در خصوص “ورود به ایران” است و هموطنان باید پیش از سفر قوانین “پذیرش مسافر در کشور مبدا” و قوانین “خطوط پرواز” را بررسی نمایند.

در این اطلاعیه، سفارت ایران عبارت “هموطنان مقیم سوئیس” به کار برده و اشاره مستقیمی به پناهندگان افغانستانی مقیم سوئیس نکرده است.

تهیه خبر