تظاهرات زنان در سرتاسر سوئیس

اعتصاب سرتاسری زنان در سوئیس ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲

محور تجمعات امسال سن بازنشستگی زنان است. قرار است با اصلاحات بازنشستگی AHV21 سن بازنشستگی زنان از ۶۴ به ۶۵ افزایش یابد. در ماه سپتامبر ۲۰۲۲، مردم سوئیس در یک همه پرسی به این طرح رأی خواهند داد.

اعتصاب نمادین زنان در سوئیس هر ساله در ۱۴ ژوئن برگزار میشود. در این روز زنان در تمام کانتون ها بسیج شده و به خیابان ها می روند.

اتحادیه کارگران سوئیس می گوید افراد تحت تاثیر قرار گرفته خواستار احترام بیشتر برای کار خود هستند. این به معنای افزایش دستمزد زنان به جای سن بازنشستگی بالاتر است.

کار مراقبت بدون دستمزد نیز امسال دوباره موضوعی خواهد بود که در کشور سوئيس به آن پرداخته خواهد شد. هنوز هم زنان زیادی هستند که از کودکان، سالمندان یا بیماران بدون دستمزد مراقبت می کنند. زنان امسال خواستار این هستند که کارهای مراقبت و پرستاری بدون دستمزد در بازار کار بیشتر مورد توجه قرار گیرد و عادلانه تر بین زن و مرد تقسیم شود.

موضوع دیگر بازنگری در قوانین کیفری آزار جنسی خواهد بود. بسیاری از سازمان های زنان، از جمله Brava (سابق Terre des Femmes سوئیس)، سازمان صلح فمینیستی cfd و SP Frauen Schweiz خواستار اصل “فقط بله به معنای بله” هستند. این تنها راه برای محافظت مؤثر از خواسته جنسی فرد است.

این مطالبات امروز ۱۴ ژوئن پای زنان در سوئیس را به خیابان ها خواهد کشاند. تجمعاتی بزرگی در شهرهای مختلف سوئیس برگزار خواهد شد:

Basel: Demo um 18:00 Uhr, Start auf dem Theaterplatz

Bern: Aktionen und Kundgebungen, 15:00 bis 23:00 Uhr, Demo um 19:00 Uhr, Start beim Bundesplatz

Chur: Demo um 17:30 Uhr, Start beim Alexanderplatz

Fribourg: Demo um 18:30 Uhr, Start beim Place Pythonne

Genf: Demo um 18:00 Uhr, Start beim Place de Neuve

Lausanne: Demo um 18:30 Uhr, Start beim Place de la Riponne

Luzern: Reden und Konzerte ab 15:00 Uhr, Demo um 18:00 Uhr, Start beim Theaterplatz

Winterthur: Demo um 18:00 Uhr, Start beim Neumarkt

Zug: Demo um 18:00 Uhr, Start beim Arenaplatz

Zürich: Demo um 18:00 Uhr, Start beim Bürkliplatz