آیا جواز سفر به دارندگان مدرک نوع اف داده میشود؟

واگذاری پیشنهاد ممنوعیت سفر به شورای کانتون ها

اکثر اعضای شورای ملی با جواز سفر به دیدار اعضای خانواده در حوزه شینگن موافقت کردند. با وجود مخالفت حزب جناح میانه و حزب ضد مهاجرSVP، شورای ملی با ۱۰۵ رأی موافق در برابر ۸۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصمیم به استثنائات داد.

افرادی که به طور موقت در سوئیس پذیرفته می شوند باید اجازه سفر در حوزه شینگن را داشته باشند. به عنوان مثال اجازه سفر برای تحصیل، بازدید از اعضای خانواده یا رویدادهای ورزشی و فرهنگی.

گرهارد فیستراز طرفداران طرح ممنوعیت عمومی سفر و مخالف سهولت سفر در حوزه شینگن گفت: “اشخاصی که به طور موقت پذیرفته شده اند، کسانی هستند که از سوئیس اخراج شده اند، اما بنا به ملاحضاتی اخراجشان ممکن نبوده است. فیستراستدلال کرد که با سفر در منطقه شینگن، به این افراد فرصت داده می شود که با وجود ممنوعیت، از فرودگاه دیگری به کشور خود پرواز کنند. “به این ترتیب دوباره فرصت های جدیدی برای دور زدن قانون پناهندگی سوئیس ایجاد می شود.” با این حال، این دقیقاً همان چیزی است که باید با این قانون (ممنوعیت عمومی سفر) از آن جلوگیری شود.

تغییر کانتون بعد از شش ماه مشغولیت کاری

شورای ملی موافق سهولت در تغییر کانتون می باشد. اجازه تغییر کانتون و محل سکونت به منظور مشغولیت کاری یا انجام دوره های آموزشی می تواند به افراد پذیرفته شده موقت دسترسی بهتری به بازار کار دهد. این تغییر در شورای ملی خیلی بحث برانگیز نبود وحزب ضد مهاجر اس فا پی نیز با این طرح موافقت کرد. مدت زمان شش ماه مشغولیت کاری در کانتون دیگر می تواند برای درخواست تغییر کانتون کافی باشد. شورای رهبری فدرال در طرح اولیه آن را دوازده ماه تعیین کرده بود.

تصمیمات امروز شورای ملی برای تایید به شورای کانتون ها فرستاده می شود.