کمیسیون سیاسی شورای کانتون ها خواستار منع سفر

مخالفت شورای کانتون ها با مجوز سفر دارندگان مدرک اف

به گزارش خبرگزاری ناو، کمیسیون سیاست های دولتی شورای کانتون ها نمی خواهد در مورد اجازه سفر در حوزه شینگن چیزی بداند. به همین منظور پیشنهاد شورای ملی را با ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع رد کرد.

اعضای این کمیسیون به این باورند پناهجویانی که به طور موقت در سوئیس پذیرفته شده اند نباید اجازه سفر داشته باشند، حتی در محدوده شینگن. برخلاف تصمیم شورای ملی در تاریخ ۱۵ ژوئن، کمیسیون مجلس سنا تمایلی به ایجاد سهولت برای اجازه سفر برای موارد تحصیلی یا ملاقات با اعضای خانواده در حوزه شینگن ندارد.

اکثریت اعضای این کمیسیون ۱۱ نفره بر این عقیده هستند که استثنائات اجازه سفر در محدوده شینگن طبق دستورالعمل قبلی تنظیم و در موارد خاص داده شود.

کمیسیون سیاسی شورای کانتون ها همچنین با اصلاحیه شورای ملی برای تسهیل تغییر کانتون مخالف است. این کمیسیون به این باور است که دارندگان مدرک نوع اف باید بعد از یک سال کار در کانتون دوم، اجازه تغییر کانتون بدست آورند. شورای ملی در تاریخ ۱۵ ژوئن خواستار تغییر کانتون بعد از ۶ ماه کار در کانتون دوم بود.

کمیسیون های پارلمانی متشکل از تعداد محدودی از مشاوران هستند. وظیفه اصلی آنها ارائه مشاوره مقدماتی در مورد قوانینی هست که به آنها رجوع میشود. علاوه بر این، آنها تحولات اجتماعی و سیاسی را در حوزه مسئولیت خود دنبال می کنند و پیشنهادهایی را برای شورای رهبری، شورای ملی و مجلس سنا تهیه می کنند.

پیشنهادهای این کمیسیون در رابطه به ملاقات اعضای خانواده در حوزه شینگن برای تصمیم گیری به شورای کانتون ها ارائه می شود و می تواند در تصمیم گیری اعضای شورا تاثیر گذار باشد.