طرح نیازمند بررسی گسترده کمیسیون سیاسی

تصمیم مجلس شورای کانتون ها در رابطه به تغییر روند پناهندگی زنان افغانستان

در پارلمان سوئیس، دو طرح سیاسی مطرح شده از سوی احزاب راستگرای ضد مهاجرت با موضوع تغییر رویه پناهندگی برای زنان افغانستان بررسی شد. در روز گذشته، شورای ملی در جلسه‌ای ویژه تصمیم‌گیری در این مورد را به تأخیر انداخت و خواستار بررسی دقیق‌تر این طرح‌ها توسط کمیسیون‌های سیاسی شد، تا با توجه به تحولات اخیر، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود. امروز، ۲۰ دسامبر، مجلس کوچک شورای کانتون‌ها نیز جلسه‌ای مهم را برای بحث و بررسی وضعیت پناهندگی زنان افغانستان تشکیل داد. چه تصمیماتی در این مورد اتخاذ شده است؟ جزئیات کامل و تحلیل‌های بیشتر را در ادامه خبر بخوانید.

در پی تصمیم مجلس شورای ملی در روز سه‌شنبه، مجلس شورای کانتونهای سوئیس نیز امروز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی طرح جدید درباره رویه پناهندگی برای زنان افغانستان را به تعویق انداخته است. این مجلس، که نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کشور دارد، به منظور انجام بررسی‌های دقیق‌تر، ارزیابی این طرح را به کمیسیون مربوطه واگذار کرده است.

اندره شوننبرگر-گمور، نماینده حزب میانه با اشاره به سوالات متعدد پیرامون پذیرش زنان افغانستانی جویای پناهندگی پیشنهاد کرد که طرح به کمیسیون سیاسی شورای کانتون ها فرستاده شود تا امکان بررسی گسترده تر فراهم شود. با پذیرفته شدن طرح سیاستمدار حزب میانه، بررسی طرح پیشنهادی فیلیپ باوئر، نماینده سابق حزب FDP کانتون نوشاتل که دامیان مولر، نماینده FDP لوتسرن به عهده گرفته، به طور موقت متوقف شده است.

روز گذشته، سه‌شنبه ۱۹ دسامبر نیز، مجلس شورای ملی طرح گرگور روتز، نماینده حزب SVP زوریخ را برای بررسی به کمیسیون سیاسی مربوطه ارجاع داد. جلسه ویژه ای که تحت فشار حزب ضد مهاجر مردم سوئیس SVP برای برخورد با مسئله زنان افغانستانی جویای پناهندگی برگزار شده بود، پس از چند دقیقه به پایان رسید.

دبیرخانه مهاجرت (SEM) پس از توصیه‌های آژانس اروپایی پناهندگی (EUAA) در ماه جولای ۲۰۲۳ تصمیم گرفت به طور معمول به زنان افغانستانی پناهندگی بدهد. وضعیت زنان و دختران در افغانستان از زمان تسلط قدرت توسط طالبان رو به وخامت نهاده است و حقوق اساسی زنان به شدت محدود شده است.

سیاسمتداران موافق توقف این روند بر این باورند که تصمیم دبیرخانه مهاجرت می‌تواند برای زنان افغانستانی که قبلا به کشورهای دیگر پناه برده‌اند وضعیت “جذب” ایجاد کند. آنها معتقدند که وضعیت پناهندگی در سوئیس تحت فشار است. وزیر فدرال خانم الیزابت بوم-اشنایدر در جلسه روز چهارشنبه شورای کانتون‌ها اعلام کرد که تاکنون هیچ نشانه‌ای از افزایش درخواست‌های پناهندگی از سوی زنان افغانستانی وجود ندارد.


نتیجه چیست؟

تصمیم گیری در مورد طرح هایی که برای توقف روند پناهندگی زنان افغانستانی در پارلمان سوئیس مطرح شد، به زمان دیگری به تعویق افتاد. روند پناهندگی جدید برای زنان افغانستانی از سوی دبیرخانه مهاجرت سوئیس همچنان ادامه خواهد داشت.
هر دو مجلس هم نظرند که در ابتدا کمیسیون های سیاسی طرح های احزاب راستگرا را مورد بررسی قرار دهند و پس از بررسی، طرح ها را جهت تصمیم گیری به هر دو مجلس ارسال کنند.

چه زمانی تصمیم گیری خواهد شد؟

هنوز مشخص نیست. ممکن است در فبروار در جلسات بعدی پارلمان این موضوع دوباره مورد بحث و بررسی قرار گیرد.