پشت پرده روابط خاص جمهوری اسلامی و سوئیس

پشت پرده روابط خاص ایران و سوئیس

خبرگزاری سوئیس اینفو امروز ۴ نوامبر ۲۰۲۲ مقاله ای منتشر که در آن به رابطه مبتنی بر منافع بین ایران و سوئیس پرداخته است.

منافعی که از یک طرف تأمین کننده‌ی خواسته های حکومت ایران، همچون آمدن به عرصه‌ی تجارت بین الملل، موجه نشان دادن چهره خود و نیز خریدن اعتبار از طریق دوستی با دولت کوچک محترمی چون سوئیس در سطح بین المللی است و از جانب دیگر، برای کشور کوچک سوئیس، بعنوان حافظ منافع کشورهای قدرتمندی همچون امریکا، کانادا و عربستان سعودی، موقعیت ممتازی برای بازی در صحنه‌ی قدرتهای بین الملل را فراهم میکند.
نویسنده مقاله می نویسد مراودات سوئیس با ایران همیشه در دو مسیر تجارت و خدمات دیپلماتیک به همراه بوده است. تجارت هدف بود. اما فقط هر دو مسیر با هم به سوئیس امکان داد تا اتحادی نزدیک‌تر با تهران برقرار کند. هرچه ایران در انزوای بین المللی فرو می رفت، سوئیس نه تنها برای تهران، بلکه برای غرب نیز اهمیت بیشتری پیدا می کرد، جایگاه خود را حفظ کرد، برای ایران و غرب پل ساخت، نقش پستچی را بازی کرد و با دست دوستی دراز کردن به سمت ایران به آن مشروعیت بین المللی بخشید.
در این مقاله همچنین به سرکوب شدید اعتراضات مردمی در بیش از دویست شهر کوچک و بزرگ ایران که منتج به کشته شدن حداقل سیصد نفر گشته، اشاره شده است. نویسنده همچنین با تأکید بر پایبندی سوئیس به مبانی حقوق بشری، یادآور میشود که تا به امروز دولت سوئیس تنها به دادن بیانیه ای در محکومیت این سرکوب اکتفا کرده و با وجود نگرانی روز افزون جامعه‌ی بین الملل در مورد تلاشهای ایران برای رسیدن به سلاح‌های هسته ای، تنها به بخشی از تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا پیوسته است که مربوط به فروش پهبادهای جنگی ایران به روسیه و استفاده‌ی آنها در جنگ علیه اوکراین است.

نکته‌ی قابل توجه این مقاله بخش پایانی آن است که به اعطای ویزای آسان به مقامات حکومت ایران، که میخواهند به ژنو سفر کنند، اشاره دارد. نویسنده با نام بردن از این ویزاها بعنوان امتیاز مثبتی که سوئیس به ایران میدهد، از قول دیپلمات پیشین سوئیس در ایران مینویسد: ژنو برای ایران بسیار ارزشمند است، مانند دروازه ای به جهان، مانند اکسیژن

فردا ۵ نوامبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ تظاهرات بزرگی به منظور همبستگی با مردم ایران از سوی ایرانیان مقیم سوئیس، مردم سوئیس و احزاب سیاسی در مقابل پارلمان کشور در شهر برن برگزار خواهد شد.

Photo by Hansjörg Keller on Unsplash